นศ. ม.อุบลฯ ยื่นหนังสือให้ กกต.ยโสธร ตรวจสอบกรณีสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐผ่านบัตรสวัสดิการฯ


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา13.00 น. นักศึกษากลุ่มดินอีสาน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้เข้าตรวจสอบ กรณีเจ้าหน้าที่บังคับให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรรพลังประชารัฐก่อน แล้วจึงจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป ที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 

จดหมายดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากมีผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก “ จูเนียร์ผู้ที่เป็นชาวไซยา ถล่มดาวเบจิต้า และไปดาวนาเม็ก ” โพสต์วิดีโอขณะเข้าไปต่อว่าจุดเก็บตกรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ บ้านหวาย ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยระบุว่ามีการโฆษณาชวนให้มาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมสนับสนุนพรรค ถ้าใครที่สมัครสมาชิกพรรคจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนใครไม่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกพรรค จะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 30 ซึ่งระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก

 

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560มาตรา 41 ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรดำเนินการสอบสวนหรือไต่สวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงหรือหลักฐานโดยพลัน


หลังยื่นจดหมาย ฐาปนพงศ์ นักศึกษาปี 4 คณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มดินอีสาน รู้สึกเป็นกังวลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. และเห็นว่าการกระทำตามคลิปวีดีโอนั้นผิดกฎหมาย พ.ร.ป.การเลือกตั้ง อย่างชัดเจน จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีนี้อย่างจริงจัง และระหว่างยื่นหนังสือเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า ขณะนี้ส่งเรื่องทั้งหมดไปที่ กกต.ส่วนกลางเพื่อตรวจสอบแล้ว แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน


ฐาปนพงศ์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มว่า ในละแวก จังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร ก็มีผู้พบเห็นเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวอยู่พอสมควร เพียงแต่ยังไม่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อ ตอนนี้ทางกลุ่มก็คอยจับตาดูเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น อีกเหตุผลที่มายื่นหนังสือกับ กกต.ยโสธรวันนี้ เพราะเห็นว่าวิชาการตรวจสอบอำนาจรัฐที่พวกเขาเรียน มีช่องทางให้ยื่นหนังสือลักษณะนี้อยู่ จึงคิดว่าประชาชนก็สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยช่องทางนี้ได้


ทั้งนี้กลุ่มดินอีสาน คือกลุ่มกิจกรรม ที่รวมตัวกันโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายของกลุ่มคือ สร้างวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตย ต่อต้านการกระทำอันละเมิดสิทธิมนุษยชน

ชนิดบทความ: