ห้องเช่าหมายเลข 112

 

 
1596
 
จากเรื่องเล่า เรียงร้อย บนหน้าเว็บเพจและเฟซบุ๊ก iLaw 
 
-112 The Series- ว่าด้วยชีวิตนักโทษคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ คดีหมิ่นประมาทร้ายแรงที่หลายครั้ง ผู้ตกเป็นจำเลย ถูกโบยตีจากฑัณฑ์ทรมานที่สูงยิ่งกว่าคดีอาญาทั่วไป กระทั่งบางครั้งบางคราพวกเขาถูกหลงลืมความเป็นมนุษย์ เพราะความคิดที่แตกต่างหรือเผลอไผลจากอาการทางจิต
    
นอกจากติดตามเฝ้าสังเกตการณ์ทั้งที่ศาลและเรือนจำเเล้ว การเก็บเล็กผสมน้อยของข้อมูลมาประกอบเป็นเรื่องเล่าของพวกเขา ก็เป็นอีกงาน ที่คณะเขียนซึ่งประกอบด้วย ทีมiLaw อาสาสมัครเยี่ยมนักโทษทางการเมืองและกลุ่มเพื่อนรับฟัง ร่วมกันขีดเขียนขึ้น เป้าหมายร่วม คือ การพยายามคืนความเป็นมนุษย์ของนักโทษคดี 112 ผ่านเรื่องราวแง่มุมชีวิตอื่นๆของเขาที่บางรายเป็นแค่คนธรรมดา แล้วต้องมาผจญกับเหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่ปกติสุขอีกต่อไป
    
หลังจากรวบรวมเรื่องราวอยู่นานหลายปี จากข้อเขียนบนโลกออนไลน์ ก็ขยับฐานช่องทางสื่อสารมาเป็นรูปแบบใหม่ในหน้ากระดาษ ในรูปแบบของหนังสือชื่อ "ห้องเช่าหมายเลข 112" เริ่มตีพิมพ์และเผยแพร่ครั้งแรกเดือนมกราคม 2561
 
หลังจากตีพิมพ์และขายไปแล้ว 2,500 เล่ม จึงนำรูปเล่มกลับมาเผยแพร่เป็นไฟล์ pdf ทางออนไลน์อีกครั้ง
 
งานชิ้นนี้ยังเป็นลิขสิทธิ์ของ iLaw และผู้เขียน ซึ่งอนุญาตให้ผู้อ่านที่ต้องการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ต่อ สามารถนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ได้เอง หรือนำไปจัดรูปแบบการนำเสนอแบบอื่นก็ได้ตามที่ถนัด โดยเงื่อนไขต้องแสดงถึงความรับรู้แหล่งที่มาต้นทางว่า เป็นผลงานของ iLaw และต้องนำไปใช้ในงานที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่มุ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคมวงกว้าง
 
 
 
เอกสารแนบSize
หนังสือ ห้องเช่าหมายเลข 112.pdf3.82 MB
ชนิดบทความ: