รายงานการปิดกั้นสื่อออนไลน์ หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

  22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศยึดอำนาจการปกครองของประเทศไทย และนำไทยเข้าสู่บทเรียนหน้าใหม่ของสถานการณ์การปิดกั้นสื่อสารมวลชน และเสรีภาพการแสดงออก   ในวันเดียวกัน คสช. ออกประกาศที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารและการแสดงความเห็นในสื่อออนไลน์ 3 ฉบับ คือ คือ ประกาศฉบับที่ 12 17 และ 18 ให้หน้าที่กับผู้ให้บริการสื่ออนไลน์ ห้ามเผยแพร่ข้อความเชิงปลุกระดม ยั่วยุ ต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     เฟซบุ๊กถูกบล็อคหรือไม่   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 15.45 ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ ไม่ว่าจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเจ้าไหน รายงานการเข้าถึงเฟซบุ๊กไม่ได้มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง จนในที่สุดเฟซบุ๊กก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ   คสช.แถลงยืนยันว่าไม่มีการออกคำสั่งให้บล็อกการใช้งาน Facebook และหากมีการบล็อกจริงก็จะออกคำสั่งออกมาก่อน ด้านกระทรวงไอซีที ก็แถลงตรงกันว่า ไม่มีการบล็อกสื่อสังคมออนไลน์ แต่ปัญหาที่เฟซบุ๊กล่มเกิดจากวงจรเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (เกตเวย์) ที่เชื่อมเข้าประเทศไทยล่ม  

80 Logo

    รายงานกรณีเว็บไซต์ที่เข้าถึงไม่ได้

1. เว็บไซต์ dailymail.co.uk เป็นเว็บไซต์ของสำนักข่าวจากประเทศอังกฤษถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 22.25 แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

 

2. เว็บไซต์ Dangdd.com หรือเว็บ Internet to Freedom หนึ่งในเว็บไซต์แหล่งพบปะของเสื้อแดงถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 00.55 น. แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

 

3. เว็บไซต์ www.hrw.org/asia/thailand หรือเว็บไซต์องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ถูกปิดกั้นเฉพาะหน้าที่เป็นรายงานเกี่ยวกับประเทศไทย ตรวจพบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.35 โดยมีรายงานว่าถูกปิดกั้นตั้งแต่หลังการประกาศใช้กฎอัยการศึก ก่อนการประกาศยึดอำนาจ แสดงผลว่า “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีคำสั่งให้ระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ที่ท่านต้องการเข้าชม...” มีรายงานว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดค้านการทำรัฐประหาร

 

4. เว็บไซต์ www.midnightuniv.org หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

 

5. เว็บไซต์ www.prachatai.com เป็นเว็บไซต์ข่าวภาคประชาสังคม ถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 22.05 แสดงผลว่า“ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

 

6. เว็บไซต์ in.reuters.com เป็นเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ ถูกปิดกั้นเฉพาะข่าวเดียว ตรวจพบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.35 แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” เนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นเป็นรายงานกล่าวหาว่า คสช. ปิดกั้นการเข้าถึงเฟซบุ๊กในประเทศไทย

 

7. เว็บไซต์ standard.co.uk เป็นเว็บไซต์ของสำนักข่าวจากประเทศอังกฤษ ถูกปิดกั้นเฉพาะข่าวเดียว ตรวจพบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.57 แสดงผลว่า “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีคำสั่งให้ระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ที่ท่านต้องการเข้าชม....” เนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นดูจากหัวข้อในลิงก์แล้วเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับองค์รัชทายาท

 

8. เว็บไซต์ Thaienews.blogspot.com เป็นเว็บไซต์ข่าวสายเสื้อแดง ถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 19.55 แสดงผลว่า “การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ ถูกระงับเป็นการชั่วคราว โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด  

9. เว็บไซต์ uddtoday.net เป็นเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับนปช. ถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.35 แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด  

10. เว็บไซต์ www.prachatham.com เป็นเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 00.14 แสดงผลว่า “This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด แต่ทีมงานของเว็บไซต์คาดหมายว่าเป็นผลจากการเผยแพร่บทความวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นกลาง  

11. เว็บไซต์ http://www.enlightened-jurists.com/ เว็บไซต์ของคณะนิติราษฎร์ กลุ่มอาจารย์จากคณะนิคิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 13.10 แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด  

12. เว็บไซต์ดูภาพยนตร์ออนไลน์ ถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ (คาดหมายว่าถูกปิดกั้นเนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ The Hunger Games)

  • http://www.freemovie-hd.com ตรวจพบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 15.33 น. แสดงผลว่า "ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไวต์ที่ท่านต้องการเข้าชมได้ถูกระงับการเผยแพร่ตามคำสั่งจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร. 02-141-6950" "Sorry for any inconvenience. The page you are trying to visit has been blocked by the Ministry of Infomation and Communication Technology. For more information, please contact  Ministry of Infomation and Communication Technology 120 Moo. 3, floor 6, Goverment Complex Commemorating His Majesty the Kings 80th Birthday Changwattana Road, Laksi, Bangkok 10210 Tel. 02-141-6950"
  • http://www.jomvphd.com ตรวจพบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 15 44 น. แสดงผลว่า "ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไวต์ที่ท่านต้องการเข้าชมได้ถูกระงับการเผยแพร่ตามคำสั่งจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร. 02-141-6950" "Sorry for any inconvenience. The page you are trying to visit has been blocked by the Ministry of Infomation and Communication Technology. For more information, please contact  Ministry of Infomation and Communication Technology 120 Moo. 3, floor 6, Goverment Complex Commemorating His Majesty the Kings 80th Birthday Changwattana Road, Laksi, Bangkok 10210 Tel. 02-141-6950"
  • http://www.mini-hd.com ตรวจพบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 15.47 น. แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
  • http://www.mampost.com ตรวจพบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 15.58 น. แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
  • www2.siam-movie.com ตรวจพบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 16.04 น. แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"

 

13. เว็บไซต์ http://uddred.blogspot.com เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม นปช. ตรวจพบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 16.41 น. แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด  

14. เว็บไซต์ข่าว TNEWS เฉพาะหน้าข่าว "ภาพชัดๆ-!!-ทหารบุกค้นบ้าน-หมอเหวง-ธิดา-หลังเจ้าตัวถูกหิ้วขึ้นรถ" ถูกปิดกั้นการเข้าถึง ตรวจพบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 17.42 น. แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด  

15. เว็บไซต์ข่าว พระนครสาส์น http://www.phranakornsarn.com ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 18.17 น. แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ต่อมาเวลาประมาณ 23.00 น. พบว่าสามารถเข้าถึงได้แล้ว ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

16. เว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬา ถูกปิดกั้นทั้งเว็บไซต์ คาดว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพนัน

  • เว็บไซต์ www.livescore.com  เป็นเว็บไซต์รายงานผลฟุตบอล ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 13 มิถุายน 2557 เวลา 02.32 น. แสดงผลว่า "ขออภัยในความไม่สะดวก การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกระงับการเข้าถึงชั่วคราว โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร" ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด  
  • เว็บไซต์ข่าวฟุตบอลชื่อดัง www.soccersuck.com ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น. แสดงผลว่า "ขออภัยในความไม่สะดวก การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกระงับการเข้าถึงชั่วคราว โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร" คาดต้องการปิดกั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน
  • เว็บไซต์เทนนิส เอทีพีเวิร์ลทัวร์ www.atpworldtour.com ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 20.41 น. แสดงผลว่า "ขออภัยในความไม่สะดวก การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกระงับการเข้าถึงชั่วคราว โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร" หลังจากนั้น วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 17.15 น. พบว่าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์เอทีพีเวิร์ลได้แล้ว

17. เว็บไซต์องค์กรเลี้ยวซ้าย turnleftthai.blogspot.com ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 17.48 น. แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

18. เว็บไซต์ทวงคืนพลังงานไทย หรือภายใต้ชื่อ "พลังงานไทย พลังงานใคร" thai-­energy.­blogspot.­com ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 21.00 น. แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

19. เว็บไซต์รุ่งศิลา เสรีชนฅนไท rungsira.blogspot.com/ ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.35 น. แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

20. เว็บไซต์ Scribd http://www.scribd.com/ ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 0.23 น. แสดงผลว่า  "ขออภัยในความไม่สะดวก การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกระงับการเข้าถึงชั่วคราว โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร" หลังจากนั้น วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.38 น. พบว่าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้แล้ว

21. เว็บไซต์ Political Prisoner in Thailand   http://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/ ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.40 น. แสดงผลว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีคำสั่งให้ระงับการเผยแพร่เว็บไซด์ที่ท่านต้องการเข้าชม เนื่องจากมีรูปภาพ ข้อความ และ เนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2141 6950”..

22. เว็บไซต์สนามหลวง 2008 http://sanamluang2008.blogspot.com/ ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม เวลา 19.52 น. แสดงผลว่า  “ขออภัยในความไม่สะดวก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีคำสั่งให้ระงับการเผยแพร่เว็บไซด์ที่ท่านต้องการเข้าชม เนื่องจากมีรูปภาพ ข้อความ และ เนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2141 6950”

23. เว็บไซต์ ไทย ฮิวแมนไรท์วอช (Thai Human Right Watch) http://www.hrw.org/asia/thailand ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. แสดงข้อความว่า  “ขออภัยในความไม่สะดวก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีคำสั่งให้ระงับการเผยแพร่เว็บไซด์ที่ท่านต้องการเข้าชม เนื่องจากมีรูปภาพ ข้อความ และ เนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2141 6950”

24. เว็บไซต์ ไทยวอยซ์มีเดีย www.thaivoicemedia.com ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 15.12 น. แสดงข้อความว่า   “ขออภัยในความไม่สะดวก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีคำสั่งให้ระงับการเผยแพร่เว็บไซด์ที่ท่านต้องการเข้าชม เนื่องจากมีรูปภาพ ข้อความ และ เนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2141 6950”

25. เว็บไซต์ฝากไฟล์ภาพ www.picdee.com  ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 15.43 น. "ขออภัยในความไม่สะดวก การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกระงับการเข้าถึงชั่วคราว โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร" ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด

รายงานกรณีสื่อสังคมอนไลน์ที่เข้าถึงไม่ได้

เฟซบุ๊ก

 

1. เฟซบุ๊ค “สมบัติ บุญงามอนงค์” หรือเฟซบุ๊คของบก.ลายจุด มีรายงานจากเจ้าตัวว่าเข้าถึงไม่ได้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 00.35 แสดงผลว่า “Sorry, this page isn’t available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed.” ต่อมาวันที่ 30 พฤษภาคม ช่วงเวลาบ่าย เฟซบุ๊คดังกล่าวกลับมาเข้าถึงและใช้งานได้ตามปกติ ไม่แน่ว่าเกิดจากคำสั่งให้ปิดหรือเจ้าตัวปิดชั่วคราวเอง

 

2. เฟซบุ๊ค แฟนเพจ “กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย” หรือกลุ่ม LLTD นักศึกษาที่ทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องประชาธิปไตย เข้าถึงไม่ได้ ตรวจพบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.45 น. แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด แต่หากใช้อุปกรณ์ที่เข้ารหัส HTTPS ยังเข้าถึงได้ตามปกติ

 

3. เฟซบุ๊ค แฟนเพจ “No Coup Thailand” เข้าถึงไม่ได้ ตรวจพบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.55 น. แสดงผลว่า “ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด แต่หากใช้อุปกรณ์ที่เข้ารหัส HTTPS ยังเข้าถึงได้ตามปกติ

 

4. เฟซบุ๊ก แฟนเพจ "Banpodj Thailand Clips" เข้าถึงไม่ได้ ตรวจพบเมื่อวันที่ 14 กรกรฎาคม 2557 เวลา 18.09 น. แสดงผลว่า  "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"  ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด แต่หากใช้อุปกรณ์ที่เข้ารหัส HTTPS ยังเข้าถึงได้ตามปกติ

 

ยูทูป

1. ยูทูป "คืนความจริง #1 (Resurgent Truth #1)" ซึ่งโพสต์โดยผู้ใช้ชื่อ "คืนความจริง ประเทศไทย" เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เข้าถึงไม่ได้ ตรวจพบเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 16.50 แสดงผลว่า "เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ถูกระงับโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด แต่หากใช้อุปกรณ์ที่เข้ารหัส HTTPS ยังเข้าถึงได้ตามปกติ

    ขณะเดียวกันตัวเลขที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ้างว่าได้ปิดกั้นการเข้าถึงไปแล้ว มีมากกว่านี้ แต่ไม่มีการเปิดเผยว่า URL ใดบ้าง เปิดเผยเพียงว่าเป็นสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท และเป็นภัยต่อความมั่นคงตามประกาศรักษาความสงบแห่งชาติ   หากพบว่าสื่อออนไลน์ใดที่เข้าถึงไม่ได้หลังเหตุการณ์รัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา สามารถช่วยกันแจ้งเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยการ ช่วยกันบันทึก (1) URL ที่เข้าถึงไม่ได้  (2) วันที่ เวลา ที่ใช้งานโดยละเอียดเป็นหน่วยนาที  (3) ISP ยี่ห้อที่ใช้ (True/TOT/DTAC/AIS/3BB ฯลฯ)  (4) Browser ที่ใช้ (IE/Firefox/Chrome/Safari ฯลฯ) แล้วส่งมาที่ [email protected] หรือ หลังไมค์เฟซบุ๊ค "ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน"          

 
เอกสารแนบSize
ประกาศคสช. เรื่องควบคุมสื่ออนไลน์.pdf95.26 KB
ชนิดบทความ: