สถิติการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะยุคคสช.

 

 

สถิติการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะล่าสุด (1 กันยายน 2561)

ปี 2561 มีการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมรวม 29 งาน แบ่งเป็นการแทรกแซงจำนวน 8 งานและการปิดกั้นจำนวน 21 งาน
ปี 2560 มีการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมรวม 28 งาน แบ่งเป็นการแทรกแซงจำนวน 6 งานและการปิดกั้นจำนวน 22 งาน
ปี 2559 มีการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมรวม 36 งาน แบ่งเป็นการแทรกแซงจำนวน 13 งานและการปิดกั้นจำนวน 23 งาน
ปี 2558 มีการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมรวม 67 งาน แบ่งเป็นการแทรกแซงจำนวน 41 งานและการปิดกั้นจำนวน 26 งาน
ปี 2557 มีการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมรวม 40 งาน แบ่งเป็นการแทรกแซงจำนวน 15 งานและการปิดกั้นจำนวน 25 งาน

======

นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษาคม 2557 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนได้รวบรวมข้อมูลการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะ  มีวิธีการเก็บข้อมูลมาจากการติดตามข่าวทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยแบ่งข้อมูลการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะเป็นรายปีดังต่อไปนี้

 

1. ตารางการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะปี 2557

ลำดับ วันที่ ประเภท ชื่องาน ผู้จัดงาน จังหวัด หมายเหตุ
1 14-Jun-14 ปิดกั้น จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 1984 กลุ่ม "ปันยามูฟวี่คลับ" เชียงใหม่ ตำรวจได้คุมตัวและพูดคุยกับบดินทร์ ขอให้ไม่เคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมในเวลานี้ กิจกรรมดังกล่าวยกเลิกไปโดยตำรวจอ้างถึงปัญหาลิขสิทธิ์
2 2-Jul-14 แทรกแซง แขวนป้ายผ้ารำลึกถึงรัฐประหารปี 2549 และนายนวมทอง ไพรวัลย์ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (ศนปท.)  กรุงเทพฯ ตำรวจติดต่อให้มาเสียค่าปรับตามมาตรา 10 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ปรับคนละ 1,000 บาท
3 23-Jul-14 ปิดกั้น จัดค่ายประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. เชียงใหม่ ทหารขอไม่ให้เก่งกิจพูด และจะมีตำรวจมาฟังด้วย งานเสวนาจึงยกเลิกไป รวมถึงทหารยังไปถามความเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัย พร้อมลงนามเอกสารห้ามเคลื่อนไหว
4 24-Jul-14 ปิดกั้น อ่านแถลงการณ์ แสดงเจตนารมณ์ ขับเคลื่อน “แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง” ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง เชียงใหม่ ทหารร้องขอให้หยุดอ่านแถลงการณ์และเชิญผู้ร่วมกิจกรรมเข้าพูดคุย แต่ไม่มีการคุมขัง
5 25-Jul-14 แทรกแซง การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและประณามการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ สมาพันธ์อัลกุดส์นานาชาติแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ ทหารส่งหมายเรียกตัวเข้าชี้แจงกรณีการชุมนุมในวันที่ 27 ก.ค. 2014 แต่ไม่มีการคุมขัง
6 8-Aug-14 ปิดกั้น งานเสวนา "ห้องเรียนประชาธิปไตย : บทที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557" กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) กรุงเทพฯ ทหารส่งจดหมายถึงอธิการบดี มธ. ขอความร่วมมือยุติการจัดงาน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของชาติ และป้องกันการเกิดความเห็นต่างทางการเมือง
7 10-Aug-14 แทรกแซง รณรงค์ "หยุดส่งอาวุธสงคราม หยุดสังเวยชีวิตพลเรือนในความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์" แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่การรถไฟเชิญไปพบตำรวจที่ออฟฟิศการรถไฟ/ ไม่มีการคุมขัง
8 17-Aug-14 ปิดกั้น กิจกรรม Light Up Night: ค่ำคืนสิทธิมนุษยชน ณ เชียงใหม่" แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เชียงใหม่ ทหารโทรขอให้ยุติการจัดงาน เนื่องจากขัดคำสั่งคสช. เรื่องการชุมนุมเกิน 5 คน ทั้งยังเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง
9 19-Aug-14 แทรกแซง กิจกรรม “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน”  เครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน สงขลา เจ้าหน้าที่และทหารเชิญขึ้นรถระหว่างกิจกรรมและคุมขังนักกิจกรรมเป็นเวลา 4 วัน / พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ
10 24-Aug-14 แทรกแซง กิจกรรม “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน”  เครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวผู้รณรงค์ไปคุมขังเป็นเวลา 4 วัน เป็นการจับกุมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับคดีวันที่ 19-8-14 / ข้อหาฝืนกฎอัยการศึก ชุมนุมเกิน 5 คน
11 31-Aug-14 ปิดกั้น กิจกรรมทวงความเป็นธรรม เหตุไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินศาลอาญายกฟ้อง 'อภิสิทธิ์-สุเทพ'  กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจากการสลายชุมนุมปี 2553  กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัว, ปรับความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำสั่งคสช./ข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ปรับ 5,000 บาท
12 2-Sep-14 ปิดกั้น แถลงข่าวและเสวนา “ความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุง” ศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย กรุงเทพฯ ทหารโทรศัพท์ติดต่อให้ยุติการจัดกิจกรรม เนื่องจากอาจขัดกับพ.ร.บ.ชุมนุมฯ
13 18-Sep-14 ปิดกั้น ‘ห้องเรียนประชาธิปไตยบทที่ 2 การล่มสลายของเผด็จการในต่างประเทศ’ กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย  ปทุมธานี ทหารส่งจดหมายขอความร่วมมือให้ยุติงานและบุกเข้ามาขณะจัดงาน เพื่อป้องกันความแตกแยกของคนในชาตื
14 18-Sep-14 ปิดกั้น รวมพลคนรักคลาสสิค กลุ่มเยาวชนรถคลาสสิค ลำปาง ทหารจากมทบ.32 สั่งห้ามจัดงานระบุว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงประกาศกฎอัยการศึกและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตในการจัดงาน
15 23-Sep-14 ปิดกั้น งานเวทีเสวนาทางวิชาการ ประเด็น พ.ร.บ จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ กลุ่มบัณฑิตวิทยาลัย  นครราชสีมา ทหารบุกเข้ามาในงานเสวนา ให้หยุดเพื่อไม่ขยายปมขัดแย้งออกไป
16 24-Sep-14 ปิดกั้น เสวนาทางวิชาการว่าด้วยเรื่อง "วันนี้คุณเอาปี๊บคลุมหัวแล้ว..หรือยัง???" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทหารโทรเข้ามาเจรจาและมีการส่งหนังสือเชิญตามหลัง พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
17 25-Sep-14 ปิดกั้น เสวนาวิชาการเรื่อง ความสุขและความปรองดองภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทหารโทรศัพท์เข้ามาและขอความร่วมมือ
18 5-Oct-14 แทรกแซง เสวนาวิชาการ "ประวัติศาสตร์ ว่าด้วยการชำระ และการสร้าง" สภาหน้าโดม กรุงเทพฯ การเสวนาได้รับการอนุญาตจากคสช. อย่างไรก็ดี ก่อนการเสวนาทหารได้เข้ามาพูดคุยถึงเนื้อหาเสวนาให้หลีกเลี่ยงความมั่นคง
19 6-Oct-14 ปิดกั้น งานรำลึก “6 ตุลา วันฟ้าเปลี่ยนสี” กลุ่มเกลียวแห่งธรรม ลำปาง ทหารขอให้ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากเนื้อหามีความล่อแหลม 
20 16-Oct-14 แทรกแซง กลุ่มมูเซอพยายามเดินทางมาร้องเรียน คสช. จากกรณีทหารเข้าตรวจยึดอาคารและสิ่งปลูกสร้างในอุทยานตากสินมหาราช กลุ่มมูเซอ ตาก ทหารได้เรียกแกนนำและกลุ่มมูเซอเข้าปรับความเข้าใจ ห้ามเคลื่อนไหวชุมนุมและออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด
21 22-Oct-14 แทรกแซง รณรงค์เรียกร้องให้คสช. ยกเลิกค่านิยม 12 ประการ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท กรุงเทพฯ ทหารโทรไปสอบถามข้อมูลเลขาธิการกลุ่มฯ
22 5-Nov-14 แทรกแซง จัดประชุมภายในเพื่อปรึกษาหารือคดีกับชาวบ้านที่ฟ้องคดีเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮง เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอนแก่น ตำรวจและทหารบุกห้องประชุม มีสายข่าวเฝ้าการประชุม รวมทั้ง ติดตามตัว 17 คนที่รวมลงชื่อในแถลงการณ์ "ไม่ปฏิรูปใต้ท๊อปบูท คสช."
23 9-Nov-14 ปิดกั้น รณรงค์ “เดิน ก้าว แลก” เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และเครือข่ายพันธมิตร เชียงใหม่ ทหารได้ควบคุมแกนนำจัดกิจกรรมและเจรจาให้ยุติการรณรงค์ดังกล่าว
24 11-Nov-14 แทรกแซง - ทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชนและชาวบ้านที่ฟ้องคดีเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮง อุดรธานี มีทหารและตำรวจเข้ามาสอบถามและเชิญไปทำหนังสืออนุญาตก่อน แต่ผู้จัดกิจกรรมปฏิเสธ ทหารจึงเอามาให้ลงนาม พร้อมขอเอกสารการเสวนา
25 12-Nov-14 แทรกแซง รณรงค์ “เดิน ก้าว แลก” เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) เชียงใหม่ ทหารขอความร่วมมือห้ามใส่เสื้อ หรือสัญลักษณ์ใดในการเข้าเจรจากับม.ล. ปนัดดา แต่ แกนนำปฏิเสธ 
26 15-Nov-14 ปิดกั้น เวทีเสาร์ถกแถลงครั้งที่ 3 : ก้าวพ้นความขัดแย้งสู่ความปรองดอง สถาบันสิทธิมนุษยชนสันติศึกษา มหิดล  นครปฐม ทหารแจ้งงดให้จัดกิจกรรม เนื่องจากหัวข้ออภิปรายไม่เหมาะสม
27 16-Nov-14 ปิดกั้น ทอล์คโชว์-คอนเสิร์ต ผืนดินเรา ที่ดินใคร คณะทำงานรณรงค์กฎหมาย 4 ฉบับ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารม้าที 2ฯ ขอให้ผู้จัดงานชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งยังรู้สึกไม่สบายใจในพิธีกรบางราย จึงต้องการให้จัดส่งเนื้อหาพูดของวิทยากรให้พิจารณาก่อน ภายหลังเจ้าหน้าที่มาขอให้ยกเลิกจึงไปประท้วงหน้าอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาแทน
28 16-Nov-14 ปิดกั้น ไม่มีงานทอล์คโชว์ภายใต้ท๊อปบู๊ท คณะทำงานรณรงค์กฎหมาย 4 ฉบับ กรุงเทพฯ ตำรวจได้ประสานแกนนำให้ยุติการจัดกิจกรรม และนำตัวไปปรับทัศนคติ
29 18-Nov-14 ปิดกั้น คัดค้านการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EHIA กรณีเขื่อนแม่วงก์  นิสิตเกษตรศาสตร์ คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ กรุงเทพฯ ตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม้ว่านิสิตจะชี้แจงแล้วว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีนัยทางการเมือง แต่ตำรวจยังยืนยันให้นิสิตสลายการชุมนุม
30 19-Nov-14 ปิดกั้น เวทีเสวนาเรื่อง“จากแม่วงก์ถึงคชก....ใครลักไก่ EHIA?” ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ระหว่างการจัดเวที หทารและตำรวจร่วมกับทีมผู้จัดกิจกรรม ขอให้ยกเลิกงานเสวนา เพื่อสร้างความสงบในชาติ
31 20-Nov-14 ปิดกั้น ที่ดิน เหลื่อมล้ำ ภาษี: ก้าวที่ต้องร่วมเลือก   กรุงเทพฯ ทหารเข้าไปที่ห้องสมุดและถามหาเจ้าของเพื่อพูดคุย แต่ไม่พบ พ.ท. พัลลภ ผู้ดูแลสน. บางรัก จึงโทรศัพท์ไปขอให้ยกเลิกงาน เพราเป็นเรื่องการจัดการภาษีและนโยบายและนโยบายรัฐ อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน วิทยากรยังเป็นนักการเมือง และขณะนั้นยังอยู่ในช่วงกฎอัยการศึก
32 20-Nov-14 ปิดกั้น LLTD จัดกิจกรรม "รำกระตั้ว คั่วป๊อบคอร์น นอนดูหนัง" กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) กรุงเทพฯ ตำรวจได้โทรศัพท์ไปขอความร่วมมือกับโรงภาพยนตร์ไม่ให้ฉาย The hunger game ตามรอบกำหนดเดิมที่ทางกลุ่ม LTTD ได้แจ้งประชาชนไว้ก่อนหน้า ก่อนจะจับกุมแกนนำกิจกรรมดังกล่าวไป 3 ราย โดย ภายหลังได้รับการตักเตือนและปล่อยตัวออกมา
33 22-Nov-14 ปิดกั้น เวทีเสาร์ถกแถลงครั้งที่ 4 : "ระบบรัฐสภาแบบไหน...ความหวังประชาธิปไตยไทย" สถาบันสิทธิมนุษยชนสันติศึกษา มหิดล  กรุงเทพฯ รัฐบาลขอให้การจัดงานเสวนาวิชาการต้องมีการขออนุญาตก่อน แต่ คสช.ออกหนังสืออนุญาตให้ไม่ทัน
34 24-Nov-14 ปิดกั้น สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนไทยในยุคป-ะช-ธิ-ไ-ย ชุมนุม Paradoxocracy ร่วมกับนิสิตรัฐศาสตร์ปี 2 ม.บูรพา ชลบุรี ทหารและตำรวจเข้าพบรองคณบดี ฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะรัฐศาสตร์ ขอให้งดกิจกรรม เนื่องจากเป็นเสวนาต่อต้านรัฐประหาร
35 25-Nov-14 แทรกแซง  "กินข้าวถกปัญหา กิจกรรมนักศึกษา ภายใต้กฏอัยการศึก"  กลุ่มนักกิจกรรม ม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ทหารและตำรวจกว่า 30 นายเข้ามาจับตามองอยู่รอบบริเวณ
36 10-Dec-14 ปิดกั้น จัดกิจกรรมรับบริจาคปากกาดินสอให้กับนักเรียนชนบท เพื่อส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาของเด็ก เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน กลุ่มWe Watch (โดยมีนักศึกษารามเป็นแกนหลัก) กรุงเทพฯ ทหารโทรมาขู่ผู้นำการจัดกิจกรรม โดยบอกว่าถ้ามีการจัดกิจกรรมจะต้องขออนุญาต คสช. ก่อน ส่วนสาเหตุที่ต้องยกเลิกกิจกรรมนี้ไปเพราะนักศึกษารามที่ขอแรงมาช่วยจัดกิจกรรมไม่กล้าจัด เนื่องจากมีการข่มขู่ว่าถ้านักศึกษาโดนจับอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาต่อ
37 14-Dec-14 แทรกแซง งานรำลึกถึงชีวิตและผลงานของ นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์)  สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กองทุนศรีบูรพา สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มูลนิธิไชยวนา กรุงเทพฯ ทหารเดินทางมาขอเข้าพบและสอบถามข้อมูลจากสถาบันปรีดีฯพร้อมทั้งขออนุญาตเข้าร่วมงานเสวนาด้วย
38 15-Dec-14 แทรกแซง จัดเวทีเสวนาเรื่อง "การแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนฉบับประชาชน" เพื่อนำข้อเสนอไปเสนอต่อ มล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับเครือข่ายทั่วประเทศ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคอีสานตอนบน มหาสารคาม 2 วันก่อนวันงาน หน่วยงานความมั่นคงและผู้ว่าฯ แจ้งไม่อนุญาตให้จัดงาน วันต่อมา มีการนำตัวนายแหลมเหล็ก นิลนวล ไปคุยที่ค่ายทหารเพื่อต่อรองไม่ให้มีการจัดงาน โดยห้ามพูด 3 เรื่อง คือ ห้ามวิจารณ์ คสช. ห้ามพูดเรื่องการเมือง และห้ามวิจารณ์นโยบายรัฐบาล  ต่อมาในวันที่จัดงาน มีกองกำลังทหาร ตำรวจ กองอาสารักษาดินแดน  มากกว่า 60 นาย เข้ามาในพื้นที่ และขอรายชื่อผู้เข้าร่วมทุกคน พร้อมตรวจสอบเส้นทางรถของชาวบ้านที่เดินทางกลับ
39 16-Dec-14 ปิดกั้น "สัมมนาพลังงาน" เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลสัมปทานขุดก๊าซ ขุดน้ำมัน   นครราชสีมา ทหารมีคำสั่งห้ามกิจกรรมแบบเร่งด่วน ทั้งที่เคยมีการอนุมัติให้จัดแล้ว
40 25-Dec-14 แทรกแซง เดินศึกษาเส้นทางน้ำ เพื่อมองเห็นปัญหาการจัดการน้ำและจัดทำข้อเสนอทางเลือกในการจัดการระบบน้ำตามวิถีชาวบ้าน  ขบวนเดินเพื่อสายน้ำของชาวบ้านลุ่มน้ำชี ตอนล่าง ยโสธร ทหาร  8 นาย ปลัดป้องกันจังหวัดยโสธร และตำรวจ เจรจากับชาวบ้านโดยทหารและหน่วยงานราชการจังหวัดเสนอให้หยุดการเดินเพื่อสายน้ำ แต่ภายหลังการเจรจาได้ข้อสรุปว่าให้นั่งรถไปสำรวจเส้นทางน้ำแทน และห้ามชูป้ายผ้ากับธงสัญลักษณ์ของกลุ่ม โดย อ้างกฎอัยการศึก

 

2. ตารางการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะปี 2558

 

ลำดับ วันที่ ประเภท ชื่องาน ผู้จัดงาน จังหวัด หมายเหตุ
1 22-Jan-15 แทรกแซง ละครเวทีเรื่อง "บางละเมิด" B-floor Theater กรุงเทพฯ ก่อนหน้างานแสดงจะเริ่มราว 1-2 วันทหารได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเนื่องจากไม่ได้มีการทำหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรม โดยจะขอเข้ามาสังเกตการณ์ในทุกรอบของการแสดง
2 25-Jan-15 แทรกแซง เสวนาวิชาการเมืองแพร่ศึกษาเรื่อง "อัตลักษณ์ ตัวตน คนเมือง" กลุ่มข่ายลุกหลานเมืองแพร่ แพร่ ทหารแจ้งว่า คำว่า "กบฏ" เป็นคำที่อ่อนไหวในสถานการณ์ปัจจุบัน และยังขอให้นำบทความ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาตินิยม:พินิจกรณีกบฏเงี้ยวเมืองแพร่(พ.ศ.2445)และข้อเขียนบางประการของเพ็ยสุภา สุขคตะ ออกจากกิจกรรมด้วย
3 29-Jan-15 ปิดกั้น งานแถลงข่าว "รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยประจำปี 2557" Human Rights Watch (HRW) กรุงเทพฯ ฮิวแมนไรท์วอทช์ตัดสินใจเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยประจำปีนี้ทางออนไลน์ เพราะบรรยากาศทางการเมืองทำให้ไม่สามารถจัดแถลงข่าวเหมือนทุกปีที่ผ่านมาได้
4 30-Jan-15 ปิดกั้น งานแถลงข่าว "ดัชนีชี้วัดสถานภาพสื่อเอเชีย:ประเทศไทย 2557" มูลนิธิฟริดริค เอแบร์ท และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ทหารประสานขอให้ผู้จัดกิจกรรมเลื่อนงานดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องด้วยเนื้อหาการจัดงานมีลักษณะหมิ่นเหม่
5 1-Feb-15 แทรกแซง งานเสวนา "สิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์ กลุ่มห้องสมุดสันติประชาธรรม กรุงเทพฯ ทหารขอถ่ายวิดีโอและร่วมขึ้นไปพูดบนเวทีด้วย
6 7-Feb-15 แทรกแซง งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ-มธ. กรุงเทพฯ การเดินขบวนล้อเลียนทางการเมืองของ 2 มหาวิทยาลัย ซึ่ง ถือเป็นขนบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ พบว่ามีกระแสข่าวทหารขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมเดินขบวนล้อเลียน ผลคือมีการยึดป้ายผ้าล้อเลียนของ มธ.ไปส่วนหนึ่ง
7 14-Feb-15 แทรกแซง กิจกรรม ‘เลือกตั้งที่(รัก)ลัก’  กลุ่มพลเมืองโต้กลับ (Resistant Citizen)  กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่เข้าสังเกตกิจกรรม ก่อนจะจับกุมแกนนำกิจกรรมไป 4 รายอ้างตามประกาศคสช.ที่7/2557 ห้ามชุมนุมทางการเมือง
8 22-Feb-15 แทรกแซง กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ตัวนกถูกมัดปากและขา" กลุ่มเสรีชน Thailand 58 กรุงเทพฯ กิจกรรมมีแสดงออกเชิงลักษณ์และได้มีการแจกเสื้อมีตำรวจมาดูแลความเรียบร้อย แต่ภายหลังตำรวจได้แจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญ ปรับแกนนำกิจกรรมเป็นเงินคนละ 100 บาท
9 22-Feb-15 แทรกแซง งานเสวนา "รำลึกขบวนการประชาธิปไตย 26 ก.พ. พ.ศ. 2492  กลุ่มห้องสมุดสันติประชาธรรม กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ผู้จัดเสวนาขออนุญาตต่อคสช. ก่อน ต่อมาคสช. อนุญาตให้จัดงานได้ เนื่องจากไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่มีเนื้อหาที่ยั่;ยุให้เกิดความขัดแย้ง
10 27-Feb-15 แทรกแซง การเสวนา "การปฏิรูปทางการเมือง เพื่อความงาม ความเจริญ และความเป็นธรรม" คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ทหารเชิญผู้จัดงานไปพูดคุย ขอให้เพิ่มเติมวิทยากรที่เป็นสมาชิกสปช. 2 ราย และตัดชื่อวิทยากรเดิมออก รวมถึงยังขอให้เปลี่ยนโปสเตอร์โปรโมตงานใหม่ให้เป็นชื่อวิทยากรตามที่ตกลง และเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
11 6-Mar-15 ปิดกั้น จัดเสวนา "การเมืองภายใต้สถานการณ์คสช.: การเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาชนจะทางไหน?"โดย บำรุง คะโยธา  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาดเหนือ (กป. อพช.เหนือ) เชียงใหม่ ทหารและฝ่ายความมั่นคงรู้สึกไม่สบายใจจึงขอให้ยกเลิกงาน
12 11-Mar-15 แทรกแซง งานเสวนา "The Future of Politics in Thailand (อนาคตของการเมืองในประเทศไทย) " สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) กรุงเทพฯ ก่อนเริ่มงานเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาขอให้งดการพูดโจมตี คสช.หรือบุคคลที่ไม่อยู่ในงาน พร้อมทั้งจะจัดให้จนท.มาบันทึกวิดีโอในงาน
13 11-Mar-15 ปิดกั้น โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ในรูปแบบกิจกรรมระดมปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชาวบ้านจากนโยบายพลังงาน และสถานการณ์การปฏิบัติการทางด้านการสำรวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์: ถอดบทเรียนจากบ้านคำไผ่ – โนนสง่า”   กาฬสินธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทหารและตำรวจเข้ามาที่พื้นที่กิจกรรม สั่งให้ปลดป้ายลงและยกเลิกกิจกรรมในทันที โดยกล่าวในทำนองที่ว่า ตอนนี้ไม่มีสิทธิฃุมชนจะมาพูดให้เกิดความแตกแยกไม่ได้
14 16-Mar-15 แทรกแซง การเสวนา"คัดค้านนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร" กลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อเสรีประชาธิปไตย (LTTD) ปทุมธานี ตำรวจได้เข้ามาขอให้ยกเลิกงาน แต่นักศึกษายืนยันว่าจะจัดต่อไป ตำรวจจึงขอจดรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
15 17-Mar-15 แทรกแซง การติดป้ายให้กำลังใจนำนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดสธ. พญ.ประชุมพร สุรินทร์ กรณีการปลดนพ. ณรงค์ ทำให้บุคลากรของรพ. สุรินทร์ ให้กำลังใจด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่นป้ายและชุดดำ ต่อมาจึงได้รับหมายเรียกรายงานตัวที่ค่ายทหาร แต่ไม่สามารถไปรายงานตัวได้ ทหารจึงเดินทางที่รพ. ซึ่ง พญ.ประชุมพร ได้ชี้แจงว่าปลดป้ายออกทั้งหมดแล้ว
16 18-Mar-15 แทรกแซง การเสวนา “เสรีภาพในการชุมนุม/อนาธิปไตยบนท้องถนน”  ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชียงใหม่ ทหารโทรศัพท์มาบอกว่า การจัดงานในตอนนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสม แต่ผู้จัดงานกล่าวว่าเหมาะสมเพราะกำลังจะผ่านร่างพ.ร.บ.ชุมนุม
17 21-Mar-15 แทรกแซง   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี  
18 24-Mar-15 แทรกแซง จัดกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการนำ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ จะมีผลดี ผลเสีย อย่างไร? กลุ่มนิสิตเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจาและตักเตือนนิสิตว่าห้ามจัดกิจกรรมต่างๆอีก ทั้งยังมีการยื้อแย่งโทรศัพท์ของนิสิตที่ถ่ายคลิปตอนเจรจาไว้และขู่ให้ลบคลิปดังกล่าวทิ้ง
19 8-Apr-15 แทรกแซง   กลุ่มนักศึกษาโดยกลุ่มลุกชาวบ้าน ม.บูรพา ชลบุรี ทหารและตำรวจเข้ามาภายในงาน โดยอ้างมาตรา 44 โดย เกรงว่าการพูดคุยเรื่องม. นอกระบบจะลุกลามไปเรื่องอื่น และกิจกรรมดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุญาตจัดงาน ภายหลัง จนท. ได้ขอชื่อ เบอร์โทรและถ่ายรุปบัตรปชช.ของ 1 ในผู้จัดงานไปด้วย
20 10-Apr-15 ปิดกั้น จัดงานอุทิศบุญกุศลให้วีรชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 53 กลุ่มญาติวีรชน เมษา-พฤษภา 53 ปทุมธานี ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าสอบถามเจ้าอาวาสว่าใครเป็นผู้จัดงานบุญ เมื่อทราบก็เดินทางไปที่บ้านขอให้ยกเลิก เกรงว่าจะเป็นการรวมตัวเชิงการเมือง แม้ว่าเจ้าของงานจะขอจัดเป็นการส่วนตัวเองที่บ้านแล้วก็ตาม
21 11-Apr-15 แทรกแซง กิจกรรม "ดำหัวผู้เฒ่า ขอขมาเยาวชน" เพื่อรดน้ำดำหัวขอขมาเด็กรุ่นหลัง และขอโทษที่ทิ้งบ้านเมืองแบบนี้ให้ลูกหลาน­ลำบาก กลุ่มพลเมืองเสมอกัน (นำโดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ) กรุงเทพฯ มธ. ปิดทางเข้าออกทุกทาง งดใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดย ระบุว่า มีคำสั่งกำชับมาเป็นพิเศษจากคสช. ว่างานดังกล่าวมีวาระแฝงเร้น และกิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิ์ส่วนตัวของชาญวิทย์
22 18-Apr-15 แทรกแซง กิจกรรม "อบรมการเพาะเห็ดเงินล้าน”  อานนท์ แสนน่าน อดีตเลขาธิการสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด) อุดรธานี เจ้าหน้าที่รัฐกว่า 20 คนเข้าสังเกตการณ์ภายในงาน โดยได้พยายามสอบถามผู้ร่วมงานว่า มีคนเสื้อแดงเข้าร่วมด้วยหรือไม่ พร้อมทั้งขอชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ นอกจากนี้ หลังงานเสร็จสิ้น จนท. ยังได้โทรไปสอบถามข้อมูลของอานนท์ อีกด้วย
23 23-Apr-15 ปิดกั้น เทศกาลฉายภาพยนตร์ขนาดสั้นและยาว "บางแสนรามา 2015"  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ทหารเห็นป้ายประชาสัมพันธ์งานจึงติดต่ออาจารย์ว่า งานดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุญาตทหารและวัฒนธรรมจังหวัด ทำให้มีการเซนเซอร์ตัวเองบางส่วน และส่งวิดีโอหนังทั้งหมดไปให้ทหารตรวจสอบก่อน แต่ภายหลังทหารกลับขอให้ยกเลิกการจัดงานนี้ เนื่องจากปัญหาความมั่นคง
24 26-Apr-15 ปิดกั้น งานเปิดห้องประชุม ‘ลุงนวมทอง ไพรวัลย์’ มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ขอให้เลื่อนวันจัดงานออกไปก่อน เนื่องจากไม่ได้มีการขออนุญาตจัดงาน ขณะเดียวกันชื่อของลุงนวมทอง ถือเป็น 1 ในสัญลักษณ์ทางการเมือง สุ่มเสี่ยงต่อคำสั่งที่ 3/2558 ตามมาตรา 44
25 26-Apr-15 ปิดกั้น เสวนาสาธารณะ “จอมพลสฤษดิ์ และมรดกที่ประกอบสร้างจากยุคพัฒนา”  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(อมธ.)และกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)  กรุงเทพฯ มธ.ยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่โดยให้ทำหนังสือขออนุญาต คสช.ก่อน แต่ คสช. ออกหนังสือขออนุญาตช้า เมื่อเลื่อนวันจัดงานแล้ว ในวันที่ 24 เมษายน ผู้จัดได้รับแจ้งให้เปลี่ยนหัวข้อและเนื้อหาการเสวนา ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการอนุญาตให้จัดงาน
26 1-May-15 แทรกแซง การชุมนุมเรียกร้องสิทธิแรงงาน เนื่องในวันแรงงานสากล กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (MWF) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ สหภาพแรงงานอิเล็คทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสัมพันธ์ สหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธ์ เชียงใหม่ ก่อนหน้ากลุ่มแรงงานได้มีการยื่นของอนุญาตต่อทหารในการเดินรณรงค์ แต่ทหารมองว่าเป็นประเด็นที่สุ่มเสี่ยงเกินไป จึงขอให้ลดกลุ่มคนที่จะมายื่นหนังสือเพียง 30 คนจากเดิม 100 คน
27 7-May-15 ปิดกั้น เสวนาหัวข้อ "จับเข่าคุย สื่อในสถานการณ์ปฏิรูป" สำนักข่าวมติชน กรุงเทพฯ  
28 7-May-15 แทรกแซง เวทีวิชาการ "EIA นามูล: ความไม่เป็นธรรมของปิโตรเลียมบนบกอีสาน" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม มหาสารคาม ก่อนเริ่มงาน เจ้าหน้าที่มีข้อตกลง 3 ข้อ คือ 1.ห้ามวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล คสช. 2.ห้ามแสดงสัญลักษณ์ต่อต้าน 3.ขอให้เชิญเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเข้าร่วมงานด้วย โดยในงานมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกเครื่องแบบ ประมาณ 30 นาย เข้าร่วม นอกจากนี้ มีรายงานว่า 6 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าตรวจค้นห้องประชุมที่จัดงานด้วย
29 17-May-15 ปิดกั้น งานรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธิปไตย มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย กรุงเทพฯ ก่อนหน้าวันจัดงานทหารได้บุกเข้ามาที่มูลนิธิขอให้ตัดช่วงสหปาฐากถาออกไป แต่ทางมูลนิธิฯยืนยันจะจัดต่อไป ต่อมาในวันงานทหารได้เข้ามาขอให้ยุติการจัดงาน // ร.อ.ต. ฉลาด วรฉัตร
30 19-May-15 ปิดกั้น “ศิลปกรรมแห่งชาติหน้า ครั้งที่ 1 ตอน ศิยสั้ตชีปะวิลาวยืน” กลุ่มนักศึกษาศิลปะ เชียงใหม่ ตำรวจได้เข้ามาพูดคุยกับจนท. หอศิลป์ฯในรายละเอียดและแจ้งขอให้ระงับการทำกิจกรรมนี้
31 21-May-15 แทรกแซง ยื่นหนังสือต่อเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เรื่องที่พลเมืองโต้กลับจะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ และพวก กลุ่มพลเมืองโต้กลับ (Resistant Citizen)  กรุงเทพฯ แกนนำกลุ่มถูกจนท. นอกเครื่องแบบเชิญตัวมาที่ สน. ลุมพินี ลงบันทึกประจำวันไว้ แต่ไม่มีการดำเนินคดี
32 21-May-15 แทรกแซง อ่านแถลงการณ์ "เผด็จการปิโตรเลียม"  กลุ่มอีสานใหม่ ขอนแก่น มีสมาชิกกลุ่มอีสานใหม่ที่ไปแจกแถลงการณ์ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยถูกทหารนอกเครื่องแบบ ประมาณ 10 คน ทหารในเครื่องแบบ 3 คน และสารวัตรทหารประมาณ 1 คันรถกระบะ เข้ามาถามถึงการทำกิจกรรมและทหารได้บอกว่า "ห้ามแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และถ้าสร้างความแตกแยก จะใช้ ม.44 จับจริง"
33 22-May-15 แทรกแซง อ่านแถลงการณ์ "1 ปี รัฐ(ประ)(ท)หารอันอัปยศ" หลังจากงานเสวนาหัวข้อ "22-22 : สิทธิชุมชน เสรีภาพ การศึกษา" ที่จะจัดในวาระ 1 ปี รัฐประหาร ถูกทหารขอให้เลื่อน  กรรมการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (Young People for Social-Democracy Movement,Thailand) หรือ วายพีดี กรุงเทพฯ หลังอ่านแถลงการณ์ได้เพียง 15 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ชนะสงครามก็พาตัวผู้จัดงานทั้ง 11 รายไปที่ สน. ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ขอจดบันทึกรายชื่อไว้
34 22-May-15 แทรกแซง สร้างงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรม “1 ปีที่....” เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดตลอด 1 ปีหลังรัฐประหาร กลุ่มนักศึกษาเฟซบุกเพจ ศุกร์22 มาฉลองกันมะ? กรุงเทพฯ ตำรวจล้อมจับนศ.และคุมขังไว้ ก่อนจะปล่อยตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาใดๆ แต่มีการถ่ายสำเนาบัตรปชช.ไว้
35 22-May-15 ปิดกั้น งานเสวนา "22-22: สิทธิชุมชน เสรีภาพ การศึกษา" กรรมการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (Young People for Social-Democracy Movement,Thailand) หรือ วายพีดี กรุงเทพฯ ทหารสั่งงดให้จัดงาน
36 22-May-15 แทรกแซง กิจกรรมถือป้ายต้านรับประหาร นักศึกษากลุ่มดาวดิน ขอนแก่น นศ. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายฯถูกทหารและตำรวจพาตัวไปที่มทบ.23 และแจ้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศคสช. ฉบับที่ 7/2557
37 22-May-15 แทรกแซง การประท้วงไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก แฟนคลับสุโขทัย เอฟซี สุโขทัย ประท้วงแสดงออกเชิงสัญญาลักษณ์ให้กับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด หรือ "ทีพีแอล" ที่ตัดสินให้ทีมสุโขทัยแพ้อย่างไม่เป็นธรรม
38 23-May-15 แทรกแซง "75 ปีที่ผ่านและวันข้างหน้าของนิธิ เอียวศรีวงศ์" สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มช. ร่วมกับกลุ่มพลเมืองเสมอกัน เชียงใหม่ ทหารโทรศัพท์มาหาผู้จัดงาน เป็นกังวลเนื่องจากงานจัดขึ้นใกล้วันครบรอบรัฐประหาร 22 พค. ทั้งยังมีข่าวลือว่าจะเกณฑ์คนเสื้อแดงมาจำนวนมาก
39 4-Jun-15 ปิดกั้น เวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหนึ่งปีหลังรัฐประหาร ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กรุงเทพฯ FCCT แจ้งว่าทหารขอไม่ให้ศูนย์ทนายฯใช้สถานที่จัดงาน ต่อมาจนท. ในและนอกเครื่องแบบเดินทางมาที่ FCCT ขอไม่ให้จัดงาน ไม่เช่นนั้นจะปิดทางขึ้นตึก
40 5-Jun-15 ปิดกั้น เวทีอบรมชาวบ้านและพูดคุยสถานการณ์การเมือง  NGO สายแดงทางใต้ พังงา งานเสวนาดังกล่าวเป็นงานปิด มีอาจารย์ศิโรตม์และอนุสรณ์เป็นวิทยากร แต่ข่าวจัดงานรั่วไหลไปถึงหูจนท.รัฐ มีตำรวจและสารวัตรกำนันไปนั่งฟังด้วย จึงต้องยกเลิกงานในวันสุดท้ายไป
41 13-Jun-15 แทรกแซง ประชุมเรื่องที่ดินทำกิน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ลพบุรี ทหารเข้ามาสั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องและสอบถามว่าใครเป็นหัวหน้า เพราะการประชุมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคสช. ห้ามชุมนุมเกินกว่า 4 คน
42 17-Jun-15 ปิดกั้น งานเสวนา "Article 112: Its role in Thai society"  สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) กรุงเทพฯ ตำรวจอ้างว่ามีคำสั่ง(ไม่มีลายลักษณ์อักษร)จาก คสช. ขอให้ยกเลิกการจัดงานเสวนาดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่า การพูดถึงมาตรา 112 จะเป็นการยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก
43 18-Jun-15 ปิดกั้น เวที พลเมืองประชามติ เสียงคนพระนครศรีอยุธยา พลเมืองประชามติ พระนครศรีอยุธยา ทหารขอให้ยกเลิกงาน เนื่องจากส่งผลต่อความมั่นคงในจังหวัด
44 26-Jun-15 ปิดกั้น แถลงข่าวเปิดตัวรายงาน "Vietnam: End “Evil Way” Persecution of Montagnard Christians"  Human Rights Watch (HRW) กรุงเทพฯ ก่อนหน้าจัดงาน 1 วันตำรวจได้โทรมาขอความร่วมมือ แต่ผู้จัดขอให้มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาแสดงจึงจะยกเลิก ต่อมาในวันงานตำรวจได้ขอความร่วมมือ FCCT ให้ยกเลิกการเช่าพื้นที่ ซึ่ง FCCT ได้ขอหนังสือเช่นกัน อย่างไรก็ดี HRW ได้ยกเลิกการจัดงานเองในภายหลัง ส่วนรายละเอียดในหนังสือของตำรวจระบุว่ารายงานของ HRW มีความสุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
45 27-Jun-15 แทรกแซง กิจกรรมงานใต้ถุนสังคม ครั้งที่ 1 โดยจะมีการเสวนาในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญไทย เอาไงดี” มีวิทยากร คือ นิรันดร์ พันทรกิจ ปูนเทพ ศิรินุพงษ์ และวิโชติ วัณโณ  กลุ่มนักศึกษาพิทักษ์ประชาธิปไตย และภาคีนักกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ก่อนหน้าวันงาน 3-4 วันมีทหารเข้ามาถ่ายรูป และในคืนก่อนวันงานทหารได้โทรศัพท์มาขอให้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว ต่อมาในวันจัดงานทหารเข้ามาพูดคุย เจรจาจนยอมให้งานดำเนินต่อไปได้ แต่ขอให้ตรวจสอบแถลงการณ์ก่อน
46 4-Jul-15 แทรกแซง เสวนาวิชาการเรื่องเพศ "Gender & LGBTIQs"    เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หอนิทรรศการฯขอให้ยกเลิกการจัดงาน ทั้งที่ได้ให้คำอนุญาตไปแล้ว ต่อมามีทหารเข้ามาสังเกตการณ์และกล่าวว่า หากเนื้อหามีความสุ่มเสี่ยงจะระงับการจัดงานในทันที
47 6-Jul-15 แทรกแซง จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "ด้วยปีกแห่งเสรีภาพ" เพื่อให้กำลังใจ 14 นศ.กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ กลุ่มดินสอสี กรุงเทพฯ ตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ เข้ามาคุยกับเจ้าของรถปั่นไฟและถามว่ามาทำอะไร และได้ส่งหนังสือขออนุญาตจัดงานหรือยัง หลังจากนั้นมีการเชิญตัวเจ้าของและรถปั่นไฟไปที่ สน. ทำให้แสงสว่างที่ใช้ในการจัดงานหยุดลงชั่วขณะ
48 14-Jul-15 ปิดกั้น บรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของไทย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Goethe-Universität Frankfurt am Main เยอรมนี การเลคเชอร์ของปวินได้รับการยกเลิกเพียงไม่กี่นาทีก่อนถึงกำหนดการ ให้เหตุผลว่า สถานกงสุลนขู่จะตัดเงินช่วยเหลือ
49 6-Aug-15 แทรกแซง การชุมนุมเพื่อต่อต้านการย้ายขนส่งแห่งที่ 1 กลุ่มค้านย้ายขนส่งขอนแก่น ขอนแก่น การชุมนุมครั้งนี้มี อส. และทหารหลายสิบนายมาดูแลควบคุมโดยรอบ ซึ่งขณะที่แกนนำผู้ชุมนุมผลัดเปลี่ยนกันพูดถึงผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผ่านโทรโข่งอยู่นั้น พ.อ.จตุพล บกบน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นได้คว้าโทรโข่งไปพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราดว่า
       “การย้ายสถานีขนส่งดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รับฟังเสียงสะท้อนมาตลอด 5 ปี ใครที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องส่งตัวแทนไปพูดคุยกันจะมาชุมนุมกันอย่างนี้ ฝ่ายความมั่นคงไม่เห็นด้วย ผมใช้มาตรา 44 จัดการได้นะ” 
50 6-Aug-15 แทรกแซง   ชาวบ้านจากตำบลต่างๆราว 140 คน ได้เดินทางมาร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นไปตามพรบ.สภาองค์กรชุมชน 2551 หนองคาย  
51 7-Aug-15 แทรกแซง งานเปิดโลกกิจกรรม เพื่อเชิญชวนนักศึกษาใหม่เป็นสมาชิก   ปทุมธานี ขณะที่มีการจัดแสดงบูธของกลุ่มกิจกรรม ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาสังเกตการณ์ ขณะที่ตำรวจในเครื่องแบบนายหนึ่ง ได้แสดงตนว่า มาจาก สถานีตำรวจคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้รับคำสั่ง ให้มาดูบูธของกลุ่ม LLTD และขอถ่ายภาพไว้ด้วย ทำให้ทางกลุ่มที่จัดบูธเกรงว่าอาจสร้างความกังวลให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก
52 9-Aug-15 แทรกแซง สนทนาหน้าคุก ครั้งที่ 1 ตอน สรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน กับการซ้อมทรมานภายใต้รัฐประหาร กลุ่มเมล็ดพริก กรุงเทพฯ ก่อนการจัดกิจกรรมได้มีตำรวจเข้ามาเจรจาให้ยุติกิจกรรม และได้นำแผงเหล็กมากั้นบริเวณพื้นที่จัดงาน แต่ ภายหลังการเจรจาตำรวจอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมต่อได้ แต่ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง และห้ามพูดคุยในประเด็นการเมือง
53 28-Aug-15 แทรกแซง ค่ายเยาวชน ฮักบ้านเจ้าของ เพื่อการเรียนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มอส. เลย ขัดพ.ร.บ.ชุมนุมฯ
54 5-Sep-15 ปิดกั้น  งานเสวนา "ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพะลึน รัฐมอญ ประเทศเมียนมา"  มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ กรุงเทพฯ มีการยกเลิกผ่านหน้าเฟซบุ๊ก แต่ไม่ได้แจ้งเหตุผลการขอให้ยกเลิกของเจ้าหน้าที่
55 6-Sep-15 ปิดกั้น การแถลงข่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ นปช กรุงเทพฯ ไม่สามารถอนุญาตให้จัดกิจกรรมที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความสับสน หรือมีผลต่อแนวทางการเสริมสร้างความสามัคคี และแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
56 6-Sep-15 ปิดกั้น งานเสวนา "ชีวิตของนายนรินทร์ กลึง คนขวางโลก" ห้องสมุดสันติประชาธรรม กรุงเทพฯ ก่อนการจัดงานหนึ่งวันตำรวจ จาก ส.น.สำเหร่ มีหนังสือมาถึงประธานมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป สอบถามเรื่องการจัดงานเสวนา  ต่อมาขอให้งดจัดเพราะเนื้อหาเข้าข่ายผิดกฎหมาย หลังจากนั้นในวันจัดงาน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.สำเหร่ และทหารนอกเครื่องแบบเดินทางมาที่ห้องสมุดในเวลาประมาณ 13.00 น. เพื่อขอให้ยุติการจัดกิจกรรม ทางผู้จัดจึงยุติการจัดกิจกรรม
57 19-Sep-15 แทรกแซง งาน 9 ปีที่ก้าวไม่พ้น รัฐประหาร 19 กันยา ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กรุงเทพฯ หลังจากนักศึกษาธรรมศาสตร์ขออนุญาตใช้สถานที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ในวันที่ 17 กันยายน เรียบร้อยแล้ว ในวันรุ่งขึ้นมีหนังสือจากกองทัพภาคที่ 1 มาที่มหาวิทยาลัยให้เลิกการอนุญาตให้ใช้ห้อง นักศึกษาจึงย้ายไปจัดที่ ห้องบรรยายปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา แทน
58 4-Oct-15 แทรกแซง "รู้ทันเผด็จการ The Series EP. 1 : วิธีคิดและยุทธวิธีรัฐบาลทหารในการจัดการผู้ต่อต้าน" ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ขอให้เปลี่ยนหัวข้อการเสวนาไปคุยเรื่อง"การสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดีย ไอที" แทน เนื่องจากหัวข้อเดิมมีความล่อแหลม และอาจกระทบต่อรัฐบาลหรือคสช.
59 31-Oct-15 แทรกแซง  "รำลึกนวมทอง ชนกองทัพ" พลเมืองโต้กลับ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่หน้ากองทัพบกได้ในเวลาครึ่งชั่วโมง ขณะที่อานนท์ นำพา หนึ่งในคณะผู้จัดถูกเปรียบเทียบปรับ 200 บาท จากการใช้เครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต /// พรบ.ชุมนุม
60 13-Nov-15 แทรกแซง  “จากทุ่งบางเขนสู่ราชดำเนิน : เกษตรศาสตร์กับการเมืองไทย”  กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์, ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กรุงเทพฯ ก่อนจัดกิจกรรม ผู้จัดเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแจ้งขอใช้สถานที่และได้รับอนุญาตจากสภานิสิตให้ใช้สถานที่ แต่กองกิจการนิสิตประสานงานมาว่า ไม่ให้ใช้สถานที่ เพราะตามระเบียบใหม่ต้องมีการประสานทางกองเพื่อใช้สถานที่ก่อน ทางมหาวิทยาลัยยังให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมาเก็บเก้าอี้และตัดไฟบริเวณพื้นที่จัดงานด้วย นอกจากนี้ระหว่างการจัดงาน เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบก็เข้ามาพุดคุยกับผู้จัด และขอให้ยกเลิก โดยนำเอกสารพรบ.ชุมนุมสาธารณะมาให้ผู้จัดพร้อมบอกว่า อาจผิดพรบ.ชุมนุม อย่างไรก็ตาม สุดท้ายผู้จัดก็จัดงานต่อโดยนั่งพื้น 
61 21-Nov-15 แทรกแซง นิทรรศการ "ลายพราง โกงชาติ" ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ขอเก็บป้ายนิทรรศการบางส่วนออกไป นอกจากนี้ก็มีการตัดไฟภายในหอประชุมในเวลาประมาณ 18.40 น. ทำให้ผู้จัดต้องออกมาทำกิจกรรมต่อที่หน้าหอประชุม
62 6-Dec-15 แทรกแซง กิจกรรม ส่องไฟ หาทุจริตอุทยานราชภักดิ์ กลุ่มประชาธิปไตยศึกษา กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ขอสิรวิญช์ยกเลิกจัดกิจกรรมส่องไฟฯ ในวันที่ 5 แต่สิรวิชญ์ไม่ยกเลิก จนท.จึงไปกดดันทางแม่ของสิรวิชญ์แทน แต่แม่บอกว่าไม่สามารถติดต่อลูกได้ วันถัดมาสิรวิชญ์ยังคงเดินทางไปหัวหินตามแผนเดิมอยู่ พร้อมประณามการคุกคามแม่ของตน อย่างไรก็ดี สิรวิชญ์ถูกจนท.ควบคุมตัวได้ที่สถานีบ้านโป่ง ราชบุรี /
63 8-Dec-15 ปิดกั้น แถลงข่าวเรื่องเหตุการณ์วันที่ 7 ธันวาคม สิรวิชญ์ กรุงเทพฯ สิรวิชญ์นัดผู้สื่อข่าวว่าจะแถลงข่าวเรื่องเหตุการณ์วันที่ 7 ธันวาคม แต่เมื่อถึงเวลานัด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมา"ขอความร่วมมือ" สิรวิชญ์ไม่ให้จัดแถลงข่าว โดยบอกว่าไม่ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัย แต่ให้เปลี่ยนเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อแทน หลังแถลงข่าวไปได้ครู่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอให้ยุติการแถลงข่าว
64 10-Dec-15 แทรกแซง อีสานสะเทือนทุ่ง กลุ่มอีสานใหม่ ขอนแก่น เปลี่ยนสถานที่จัดงาน
65 11-Dec-15 ปิดกั้น Stone Free Stone Music Festival สระบุรี  
66 23-Dec-15 ปิดกั้น รณรงค์ผลักดันให้รัฐบาลเดินหน้าโฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ยุติแผนแม่บทฯและทบทวนการประกาศอุททยานฯทับที่ชุมชน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) เชียงใหม่ ระหว่างการพูดคุยนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการนำพ.ร.บ.ชุมนุมฯ มาแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูด้วย โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งทางเครือข่ายว่าไม่อยากให้มีการดำเนินกิจกรรมต่อ พร้อมระบุว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้สุ่มเสี่ยงต่อการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ/ ยังไม่มีข้อกล่าวหา
67 9-Apr-15 ปิดกั้น งานทำบุญและระลึกถึงวีรชนที่เสียชีวิตเมื่อ10 เม.ย. 53 - ปทุมธานี ตำรวจและทหารเดินทางไปที่วัดเกิดการอุดม สถานที่จัดงานและสั่งห้ามจัดงานบุญดังกล่าว ทั้งที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้แจ้งแล้วว่า เป็นเพียงแค่การทำบุญเท่านั้น

 

3. ตารางการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะปี 2559

 

ลำดับ วันที่ ประเภท ชื่องาน ผู้จัดงาน จังหวัด หมายเหตุ
1 2-Feb-16 ปิดกั้น งานแสดงดนตรีหมอลำ เสียงอีสาน ปราจีนบุรี ไม่ได้รับอนุญาตให้จัด (หน้าเพจไม่ได้ระบุรายละเอียด)
2 5-Feb-16 ปิดกั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ กรธ. … ปฎิรูปได้จริงหรือ? คณะนิติศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิดาโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ทหารที่รับผิดชอบพื้นที่บางกะปิไม่อนุญาตให้จัดงาน โดยไม่มีการแจ้งเหตุผล
3 13-Feb-16 ปิดกั้น ”สันติภาพปาตานี ทำไมต้องประชาชน” สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี PerMAS ยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเรียกคณะผู้จัดไปคุยโดย ระบุคำว่า right to self determination ซึ่งทางรัฐถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะมีนัยยะถึงการประกาศเอกราช เสนอสองทางเลือกคือ หนึ่ง ให้เลื่อนการจัดงานและให้มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเป็นวิทยากรหรือสองให้ยกเลิกการจัดงาน ทำให้ต้องยกเลิกการจัดงาน
4 13-Feb-16 ปิดกั้น ร่างรัฐธรรมนูญ และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย หรือวีมูฟ  อำนาจเจริญ ทหารเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ บันทึกภาพ ก่อนจะสั่งให้ยุติและให้เวลาเก็บของ 5 นาที อ้างคำสั่งจากผวจ. อำนาจเจริญ
5 24-Feb-16 แทรกแซง คัดค้านคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2559 และ 4/2559 เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษและเรื่องผังเมือง เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพฯ คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3 และ 4/2559 ถือเป็นกฎหมายตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว การจัดการชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว จึงถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
6 28-Feb-16 แทรกแซง เสวนา "รัฐธรรมนูญใหม่ เอาไงดีจ๊ะ?" เครือข่ายเว็บไซต์ประชามติ กรุงเทพฯ ทหารกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และตำรวจสน.ปทุมวัน โทรศัพท์ไปที่หอศิลป์ และส่งจดหมายไป ว่างานอาจเข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง(คำสั่งที่ 3/2558) ให้เจ้าของงานขออนุญาตก่อน เมื่อผู้จัดงานยื่นหนังสือชี้แจงไป ทหารก็ไม่ได้พิจารณาให้ทันเวลา จนหอศิลป์ต้องยกเลิกการใช้พื้นที่ ผู้จัดงานจึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอัดรายการเวทีสาธารณะ ที่สถานี ThaiPBS แทน 
7 28-Feb-16 แทรกแซง กิจกรรม PetchaKucah 20x20 หัวข้อ "รัฐธรรมนูญ" เครือข่ายเว็บไซต์ประชามติ กรุงเทพฯ ทหารกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และตำรวจสน.ปทุมวัน โทรศัพท์ไปที่หอศิลป์ และส่งจดหมายไป ว่างานอาจเข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง (คำสั่งที่ 3/2558)ให้เจ้าของงานขออนุญาตก่อน เมื่อผู้จัดงานยื่นหนังสือชี้แจงไป ทหารก็ไม่ได้พิจารณาให้ทันเวลา จนหอศิลป์ต้องยกเลิกการใช้พื้นที่ ผู้จัดงานจึงย้ายไปจัดที่มธ.ท่าพระจันทร์ แทน
8 1-Mar-16 แทรกแซง นิทรรศการปล่อยปีก มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม กรุงเทพฯ จนท.ให้รื้อนิทรรศการผนังห้องน้ำออกเพราะผู้ใหญ่ไม่สบายใจ และเรียกผู้จัดคุยหลังตอนจบงานมีการทำสัญลักษณ์ที่นอกหอศิลป์
9 19-Mar-16 แทรกแซง กิจกรรมยืนเฉยๆปล่อยวัฒนา พลเมืองโต้กลับ กรุงเทพฯ  
10 24-Mar-16 ปิดกั้น

จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนในการต่อสู้

คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบำเหน็จณรงค์

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ทหารและตำรวจได้สั่งห้ามจัดกิจกรรม ระบุว่า การกิจกรรมผิดกฎหมายเป็นภัยต่อความมั่นคงและสร้างความแตกแยกในชุมชน และหากขัดขืนจะจับกุมตามกฎหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ
11 3-Apr-16 แทรกแซง งานเสวนา อ่านรัฐธรรมนูญในฐานะวรรณกรรมและศิลปะ บุครีพับบลิก เชียงใหม่ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ) โทรมาบอกให้ทางร้านส่งหนังสือแจ้งเรื่องกิจกรรมโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งกองทัพบก เมื่อทางร้านส่งหนังสือแจ้งเพื่อทราบทางทหารก็แจ้งกลับมาว่าไม่อาจอนุมัติให้จัดงานได้ บุ๊กรีพับบลิกจึงยกเลิกการจัดงาน อย่างไรก็ตาม งานเสวนานี้ได้ย้ายไปจัดที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนโดยทางโครงการรับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งสามารถจัดได้ ข้อมูลไม่เปิดเผย ทางทหารประสานไปทางสำนักอธิการมชด้วยว่าถ้าขอย้ายไปจัดที่มชก็ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้สถานที่ ทางร้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าในช่วงเวลาใกล้ๆกับกำหนดจัดงานเดิมน่าจะมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาคอยสังเกตการณ์ด้านนอกร้านด้วย (ทางร้านบอกว่าทหารขอไม่ให้เป็นข่าว เผยแพร่เฉพาะเนื้อหาส่วนที่เป็นเฟซบุ๊กกับประชาไท)
12 7-Apr-16 แทรกแซง งานเสวนา ร่วมพิจารณารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก่อนประชามติ พลเมืองเสวนา citizen forum กรุงเทพฯ ม.สวนดุสิตสั่งยกเลิกการจัดงาน เพราะเกรงว่าจะเข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง ผู้จัดงานจึงย้ายสถานที่จัดงานจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
13 13-Apr-16 ปิดกั้น งานตักบาตรพระภิกษุ พระสงฆ์หนึ่งแสนรูป ชมรมสร้างสรรค์คนดีศรีอุบล อุบลราชธานี ทหารสั่งห้ามจัดงานโดยไม่ระบุถึงเหตุผลในการสั่งห้าม
14 25-Apr-16 แทรกแซง นิทรรศการการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์การนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการนิทรรศการการเมือง

ปทุมธานี ไม่ยกเลิกแต่ขอให้เอาป้ายออก อย่างไรก็ตามภายหลังนศ.สามารถนำกลับมาติดได้
15 28-May-16 ปิดกั้น งาน "อ่านหฤษฎ์ - ในคืนฟ้าไร้ดาว" กลุ่มเพื่อนของหฤษฎ์  กรุงเทพฯ ก่อนหน้าจัดงาน 1 วันได้มีจนท. เข้ามาพูดในเชิงข่มขู่ว่าจับมาแล้วหลายคน ให้ไปขออนุญาตที่สน. พญาไทก่อน แต่เมื่อไปที่สน.พญาไท ตำรวจกลับไม่เข้าใจ ทำให้งานต้องเลื่อนออกไปเพื่อสวัสดิภาพของร้านและผู้จัดงาน
16 14-Jun-16 ปิดกั้น รณรงค์แจกใบปลิว กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  
17 19-Jun-16 แทรกแซง เสวนา "ร่างรัฐธรรมนูญและการประชามติ" ภาคีนักกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสังคมม.รามคำแหง กรุงเทพฯ  
18 19-Jun-16 ปิดกั้น การแถลงข่าวเปิดศูนย์ปราบโกง นปช. กรุงเทพฯ  
19 20-Jun-16 แทรกแซง จัดกิจกรรม 'พลเมืองตีเข่า' เต้นประกอบเพลง 'อย่างนี้ต้องตีเข่า' กกต. กรุงเทพฯ ระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่พยายามไม่เจรจาไม่ให้จัดกิจกรรมในอาคารศูนย์ราชการซึ่งเป็นที่ตังกกต.โดยอ้างว่าเป็นสถานที่ราชการ พันธ์ศักดิ์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับถูกนำตัวไปที่สน.ทุ่งสองห้องแต่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
20 21-Jun-16 แทรกแซง สันติภาพจอมปลอม เมื่อรัฐคุกคามนักสิ่งแวดล้อมและนักสิทธิฯ

เครือข่ายประชาชนชายแดนใต้

ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสันติภาพ (PERMATAMAS)

ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)ขอให้เลื่อนการเสวนาออกไปก่อนเนื่องจากหัวข้อการเสวนามีความล่อแหลมต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ โดยกอ.รมน.ภาคสี่ส่วนหน้าได้ออกมาชี้แจงว่า ทหารไม่ได้มีการสั่งห้ามจัดงานเสวนา แค่ร่วมประชุมหารือกับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
21 22-Jun-16 แทรกแซง Politics in religion สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) กรุงเทพฯ ก่อนหน้าจัดงาน เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ยกเลิกงาน แต่ FCCT ยืนยันว่าจะจัดงานต่อไป ซึ่งงานสามารถจัดได้ตามปกติ
22 23-Jun-16 แทรกแซง รณรงค์แจกเอกสารเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่และโหวตโน ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กรุงเทพฯ แกนนำถูกจับกุมทั้งหมด 13 คนโดยตั้งข้อหาตา พ.ร.บ.ประชามติฯ
23 23-Jun-16 ปิดกั้น

แถลงข่าวข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา

ผู้อพยพย้ายถิ่นชาวโรฮิงยาจากเมียนมาต่ออองซาน ซูจี

เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ (CRSP) และ Asylum Access Thailand  กรุงเทพฯ  
24 24-Jun-16 ปิดกั้น 24 มิถุนายน ปัดฝุ่นประชาธิปไตย กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์, ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กรุงเทพฯ ผู้จัดกิจกรรมถูกจับ 7 คนตั้งข้อหาคือ การชุมนุมเกิน 5 คน,ไม่แจ้งการชุมนุมและอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.ประชามติ 
25 23-Jun-16 ปิดกั้น

รณรงค์แจกเอกสารเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียน

ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่และโหวตโน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กรุงเทพฯ แกนนำถูกจับกุมทั้งหมด 13 คนโดยตั้งข้อหาตา พ.ร.บ.ประชามติฯ
26 27-Jun-16 ปิดกั้น NDM ปล่อยตัวนักรณรงค์ประชามติ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กรุงเทพ  
27 15-Jul-16 ปิดกั้น เรื่องรัฐธรรมนูญให้ความรู้ในหมู่คาทอลิก บ้านเซเวียร์ กรุงเทพ ตำรวจไปหาเจ้าของและบอกว่าต้องขออนุญาตก่อนหากจะจัดงานจึงยกเลิกไป
28 31-Jul-16 ปิดกั้น เสรีภาพ รัฐธรรมนูญและคนอีสาน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่อีสาน

พลเมืองคนรุ่นใหม่

ขอนแก่น  
29 1-Aug-16 ปิดกั้น การลงประชามติแบบสามไม่รับ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เชียงใหม่  
30 2-Aug-16 ปิดกั้น การลงประชามติที่เสรีและเป็นธรรมฯ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี  
31 21-Sep-16   ปิดกั้น

“สันติสุขชายแดนใต้ สันติภาพปาตานี

สันติสุขประเทศไทยหรือสันติภาพสากล”

  ปัตตานี ก่อนการประกาศยกเลิกจัดงานได้มีการเจรจาต่อรองกันอย่างเข้มข้นระหว่างกลุ่มผู้จัดและฝ่ายเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้จัดต้องประสานงานไม่เพียงเฉพาะกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือนายก อบต.ในพื้นที่เท่านั้น แต่ต้องได้รับไฟเขียวจาก กอ.รมน.และทางจังหวัดด้วย
32 19-Sep-16 ปิดกั้น

กิจกรรม"ร้องเพลงให้ลุงฟัง"ในวันครบรอบ 10 ปี

รัฐประหาร

อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ กรุงเทพฯ ตำรวจได้เข้าเจรจาโดยอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ สั่งห้ามจัดกิจกรรมและขอให้ศิลปินทั้งหมดเดินทางออกจากพื้นที่ ซึ่งศิลปินทั้งหมดได้ยินยอมและเดินทางกลับโดยทันที
33 28-Sep-16 ปิดกั้น แถลงข่าวการเปิดตัวรายงาน สถานการณ์การซ้อมทรมานในประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน อ้างว่า ผู้พูดไม่มีใบอนุญาตทำงานอาจถูกจับกุมได้ หากดึงดันจะขึ้นพูด
34 9-Nov-16 ปิดกั้น งานฉายหนังเรื่อง White Shadow  นักศึกษาร่วมกับแอมเนสตี้ประเทศไทย ขอนแก่น รองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น สั่งยกเลิกงานฉายหนังเรื่อง White Shadow จัดโดยนักศึกษาร่วมกับแอมเนสตี้ประเทศไทย แม้ทหารจะอนุญาตแล้ว
35 26-Nov-16 ปิดกั้น เวทีสาธารณะสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 2 : ทะยานตอน เดินหน้าประเทศไทย เยาวชนต้องมีส่วนร่วม  Thailand Youth Activist Network กรุงเทพฯ สยามดิสฯยกเลิกการให้ใช้สถานที่
36 12-Dec-16     ปิดกั้น “การแก้วิกฤตของพระพุทธศาสนา เพื่อความรักสามัคคี ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีความพยายามใช้มาตรการทางกฎหมายและความรุนแรงต่อพระสงฆ์ ชาวพุทธ รวมถึงในวัดพระพุทธศาสนา” คณะองค์กรชาวพุทธ กรุงเทพฯ ทหารขอให้งดจัดงาน เนื่องจากเป็นการร่วมจัดงานสัมมนาโดยไม่ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการจัดงาน จึงเกรงว่าอาจจะขัดคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่งดการชุมนุมเกิน 5 คน

 

4.ตารางการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะปี 2560

ลำดับ วันที่ ประเภท ชื่องาน ผู้จัดงาน จังหวัด หมายเหตุ

1

10-Jan-17 ปิดกั้น กิจกรรมจุดเทียน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องสิทธิประกันตัวให้ไผ่ ดาวดิน                                                                                       วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม มหาสารคาม ปลัดจังหวัดไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรม ระบุว่า สถานการณ์ยังไม่ปกติ
2 31-Jan-17 ปิดกั้น คราฟท์เบียร์ไทย why not? ขบวนการเสรีเบียร์ กรุงเทพฯ ตำรวจขอให้ยกเลิกอ้างว่า เป็นห่วงความปลอดภัยของอาคารเก่า
3 18-Feb-17 ปิดกั้น การชุมนุมคัดค้านการเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน กรุงเทพฯ  
4 22-Mar-17 ปิดกั้น กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงพิษภัยของปัญหาขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม กลุ่มของคณะครูทั้ง  4 โรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.บีกริม, ร.ร.วังยาว , ร.ร.หนองหมูน้อย และ ร.ร.คลองวัว สระแก้ว  
5 25-Mar-17 ปิดกั้น เปิดตัวหนังสือจำนำข้าว พรรคเพื่อไทย กรุงเทพฯ  
6 26-Mar-17 ปิดกั้น ชุมนุมพีมูฟ พีมูฟ กรุงเทพฯ สน. ดุสิตขอถอนคำสั่งอนุญาตการชุมนุมของพีมูฟ
7 26-Mar-17 แทรกแซง ชุมนุมคัดค้านพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณ หน้ารัฐสภาเนื่องจากอยู่ภายในรัศมี  150 เมตรจากเขตพระราชฐาน โดยการชุมนุมยังคงจัดต่อไปได้ แต่ภายหลังแกนนำได้ไปชำระค่าปรับฐานฝ่าฝืนพ.ร.บ.ชุมนุมฯ
8 19-Apr-17 ปิดกั้น วิพากษ์การให้เช่าที่ดิน 99 ปีผลประโยชน์ของไทยหรือผลประโยชน์ของใคร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรุงเทพฯ ทหารเข้ามาถามและพูดคุยว่าทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีการจัดงานเสวนาการเช่าที่ดิน 99 ปีในวันอาทิตย์นี้ จึงขอความร่วมมือในการงดจัดเสวนา
9 19-Apr-17 ปิดกั้น เวที “สามัคคี (พ.ร.บ.) ชุมนุม” นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น กรุงเทพฯ คณะนิติศาสตร์ยกเลิกการจัดเวทีดังกล่าว ทำให้ต้องเปลี่ยนไปจัดที่บ้านดาวดินแทน
10 20-Apr-17 ปิดกั้น The Fake Thailand "(ประเทศไทยอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีเลือกตั้งปี 2560)" คณะรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ตำรวจขอให้นักศึกษายกเลิกการจัดงานเสวนา อ้างว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ต่อมาอาจารย์ยืนยันว่า การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนและยืนยันจะจัดต่อไป ตำรวจจึงวางกำลังรอบพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสื่อมวลชนเข้าไปในห้องเสวนา
11 3-May-17 ปิดกั้น งานเสวนา ปริศนาหมุดคณะราษฎรหาย สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย(FCCT) กรุงเทพฯ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ขอความร่วมมือในการพิจารณางดกิจกรรมดังกล่าว ระบุว่า ได้รับการประสานงานจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องว่าการจัดงานเสวนาในช่วงวันเวลาดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
12 12-May-17 ปิดกั้น กิจกรรมรำลึก 7 ปีการเสียชีวิตของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง)  ขัตติยา สวัสดิผล ลูกสาวของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง)  กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้จัดกิจรรมดังกล่าว ระบุว่า กิจกรรมน่าจะเกี่ยวข้องกับการเมือง
13 19-May-17 ปิดกั้น กิจกรรม “walk for justice” ร่วมแสดงละครใบ้ ส่องโคมตามหาความยุติธรรม พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพและพะเยาว์ อัคฮาด พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตในการสลายชุมนุมปี 2553 กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ขอให้ไม่ทำกิจกรรมและปิดประตูกั้นไม่ให้เดินออกไปด้านนอก ก่อนจะคุมตัวนักกิจกรรมทั้ง 8 คนไปที่สน. ปทุมวัน และปล่อยตัวในเวลาต่อมา
14 21-May-17 แทรกแซง งานเสวนา 360 องศา :ไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย กรุงเทพฯ ก่อนเริ่มงานเสวนาทางเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้ามาติดต่อผู้จัดงานพร้อมแจ้งว่าภายในงานห้ามมีคำว่า “คสช.-เผด็จการ-รัฐประหาร” เพราะเป็นคำที่มีปัญหาด้านความมั่นคง ไม่อย่างนั้นจะปิดงานและทำการจับกุม
15 5-Jun-17 ปิดกั้น งานบุญบั้งไฟ   สระแก้ว  
16 6-Jun-17 แทรกแซง กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพค้านพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯฉบับใหม่ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ขอให้ย้ายสถานที่การชุมนุมและเลิกการชุมนุมตามเวลาที่กำหนด หลังเสร็จการชุมนุม เจ้าหน้าที่ขอให้แกนนำไปพูดคุยที่ สน.นางเลิ้ง โดยมีทหารอธิบายความจำเป็นของการปิดการชุมนุม
17 10-Jun-17 ปิดกั้น งานรวมตัว 50 สส.  กลุ่มเครือข่าย 50 สส. กรุงเทพฯ ทหารเฝ้าหน้างานรวมตัว 50 สส. ก่อนจะมีตำรวจมาเชิญให้ออกจากห้องจัดเลี้ยงเนื่องจากพบวัตถุต้องสงสัย
18 12-Jun-17 แทรกแซง ร่วมเวทีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกำหนดท่าทีและจุดยืนของภาคประชาชนและชุมชนในเขตอนุรักษ์ต่อร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … และร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ P-move กรุงเทพฯ ทหารปิดซอยทางเข้างานเวทีระดมความคิดเห็นของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่งผลให้นักข่าวไม่สามารถเข้ามาได้ แต่งานยังคงดำเนินต่อไปจนจบ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยขอให้ไม่แถลงข่าวที่อาจกระทบกับรัฐบาล
19 15-Jun-17 แทรกแซง นิทรรศการ "ไร้มลทิน : Whitewash" หฤษฎ์ ศรีขาว กรุงเทพฯ ทหารถอดภาพนิทรรศการ Whitewash จำนวน 3 ภาพ
20 17-Jun-17 แทรกแซง เวทีรับฟังความคิดเห็นพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ   กรุงเทพฯ ทหารตำรวจหลายร้อยตรึงกำลังตรวจเข้ม ยึดป้าย กระดาษเปล่า และปากกา จากผู้มาแสดงความเห็นทุกคน
21 29-Jul-17 ปิดกั้น วมพลังให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวปาเลสไตน์ SAVE AL-AQSA ,JUSTICE FOR PALESTINIANS, FREE PALESTINE สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (ส.น.ม.ท)  กรุงเทพฯ  
22 7-Oct-2017 ปิดกั้น ห้ามฉายหนังดาวคะนอง Documentary club กรุงเทพฯ  
23 27-Nov-17 ปิดกั้น การเดินเท้าเทใจให้เทพา เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน สงขลา ตำรวจใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมระบุว่า การเดินเท้าของเครือข่ายฯไม่ได้แจ้งการชุมนุมก่อน 24 ชั่วโมงผิดพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ ต่อมาตำรวจได้ควบคุมตัวเครือข่ายฯไป 16 คน หนึ่งในนั้นเป็นเพียงเยาวชนวัย 16 ปีและแจ้งข้อหาร่วมกันเดินหรือเดินแห่อันเป็นการกีดขวางการจราจร,ปิดกั้นทางหลวง,ขัดขวางการจับกุมและทำร้ายเจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธหรือไม้แหลมไปในเมืองหรือทางสาธารณะ
24 15-Nov-17 ปิดกั้น เวียดนาม - นักโทษแห่งมโนธรรม 165 คน 999 ปีหลังลูกกรง FCCT กรุงเทพฯ  
25 21-Oct-17 ปิดกั้น Black country พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง กรุงเทพฯ ตำรวจไปที่ทองหล่อ อาร์ท สเปซ สถานที่จัดแสดงและขอให้ปิดการแสดงและยึดภาพวาดงานศิลปะไปจำนวนสองชิ้นและผ้ายันต์จำนวนแปดชิ้น พร้อมทั้งให้ผู้จัดแสดงไปลงบันทึกประจำวันที่สน.ทองหล่อ
26 11-Dec-17 ปิดกั้น เดินเท้าถวายฎีกาเรื่องการย้ายบขส.ขอนแก่น - ขอนแก่น

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายบขส.ขอนแก่นจะเดินเท้าเข้าถวายฎีกาที่กทม. แต่เมื่อออกเดินได้เพียง 20 กม.ทหารจากขอนแก่น นำโดยพ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี (เสธ.พีท)ได้เข้ามาบังคับให้เลิกเดินและให้กลับขอนแก่น ทั้งยังขู่ว่าจะยึดรถยนต์ของชาวบ้าน โดยกล่าวหาว่าเป็นรถเถื่อนและกล่าวหาว่ากีดขวางทางจราจร

27 16-Dec-17 ปิดกั้น FAIRLY TELL FOUNDING AND THE หมอลำ ม่วนคัก กลุ่ม FAIRLY TELL กรุงเทพฯ  
28 18-Dec-17 ปิดกั้น ปาร์ตี้ แฮปปี้ ฟรีสไตล์ กลุ่มคนเสื้อแดงภาคกลางและภาคตะวันตก สมุทรสงคราม ทหารเข้ามากดดันเจ้าของร้านอาหาร ชาวเลอัมพวา ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่จัดงาน เมื่อมาบ่อยครั้งขึ้นทางกลุ่มคนเสื้อแดงฯจึงตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมเอง

 

5. ตารางการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะปี 2561

 

ลำดับ วันที่ ประเภท ชื่องาน ผู้จัดงาน สถานที่ หมายเหตุ
1 20-Jan-18 แทรกแซง การเดินเท้า We walk People Go มธ.รังสิต,อยุธยา,ขอนแก่น  
2 9-Mar-18 แทรกแซง นิทรรศการ "ลมหลง"  สุทัศน์ แท่งทอง หรือ "ป๋อง แท่งทอง" กรุงเทพฯ  
3   แทรกแซง กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเดินไปหน้ากองทัพบก กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กรุงเทพฯ  
4   แทรกแซง กลุ่มคนอยากเลือกตั้งชุมนุมที่ถนนราชดำเนิน กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กรุงเทพฯ  
5   แทรกแซง กลุ่มคนอยากเลือกตั้งชุมนุมที่หน้าสหประชาชาติ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กรุงเทพฯ  
6   แทรกแซง รำลึกเหตุการณ์นองเลือดเทียนอันเหมิน กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กรุงเทพฯ  
7   แทรกแซง ให้กำลังใจ We walk กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กรุงเทพฯ  
8   แทรกแซง ให้กำลังใจ We walk กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กรุงเทพฯ  
9   แทรกแซง ชูป้ายต้านประยุทธ์ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กรุงเทพฯ  
10 6-Feb-18 ปิดกั้น Performace art ปฏิบัติการขืนใจป้อม YPD - Young People for Social-Democracy Movement กรุงเทพฯ ตำรวจควบคุมตัวระหว่างทำกิจกรรม
11 6-Feb-18 ปิดกั้น Performace art ปฏิบัติการขืนใจป้อม YPD - Young People for Social-Democracy Movement กรุงเทพฯ ตำรวจควบคุมตัวระหว่างทำกิจกรรม
12 14-May-18 แทรกแซง สี่ปีแล้วนะไอ้สัตว์   กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ขอให้เปลี่ยนชื่องาน
13 6-Feb-18 แทรกแซง ณัฏฐา มหัทธนา จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับการถูกตั้งข้อกล่าวหา ณัฏฐา มหัทธนา กรุงเทพฯ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือเอฟซีซีที ถูกสน.ลุมพินีเรียกพบ
14 1-Feb-18 แทรกแซง อารยะขัดขืนต่อการกล่าวหาคดีต่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ณัฏฐา มหัทธนา กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สยามพารากอนไม่ให้ใช้สถานที่
15 25-Feb-18 แทรกแซง คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา กลุ่มเครือข่ายปกป้องสองฝั่งเล กระบี่-เทพา  กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สั่งให้แก้ไขการชุมนุมย้ายสถานที่
16 25-Feb-18 แทรกแซง คัดค้านพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ คปพ. กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สั่งให้แก้ไขการชุมนุมย้ายสถานที่
17 1-May-18 แทรกแซง ชุมนุมเนื่องในวันแรงงาน เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ สมุทรสาคร ตำรวจยึดป้ายของผู้ชุมนุมที่แสดงออกในเรื่องปัญหาแรงงาน
18 30-Apr-18 แทรกแซง ชุมนุมเนื่องในวันแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ปทุมธานี ตำรวจขออย่าพูดเรื่องการเมือง-การเลือกตั้ง ไม่เช่นนั้นอาจจะดำเนินคดี
19 3-May-18 ปิดกั้น รดน้ำดำหัวพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เอกชัยและโชคชัย กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอกชัยและโชคชัยไปจากบ้านในช่วงเช้าก่อนเดินทางไปทำกิจกรรม
20 4-May-18 ปิดกั้น ชุมนุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน พีมูฟ กรุงเทพฯ ทหารสกัดไม่ให้ชาวบ้านเดินทางมากรุงเทพฯและไม่ให้ชุมนุมที่ด่านตรวจแม่ทา
21 17-May-18 แทรกแซง แถลงการณ์สีปีความล้มเหลวของคสช. พรรคเพื่อไทย กรุงเทพฯ ตำรวจสน.มักกะสันมาสังเกตการณ์และสั่งห้ามไม่ให้แถลงข่าวเนื่องจากอาจขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558
22 29-May-18 แทรกแซง กินมาม่า ซ้อมอดอยาก พริษฐ์ ชีวารักษ์และพวก กรุงเทพฯ ตำรวจสน.ปทุมวันเชิญพริษฐ์ไปลงบันทึกประจำวันและกล่าวว่า หากพบว่า กระทำความผิดอาจมีการกล่าวหาเพิ่มเติม
23 22-May-18 แทรกแซง Performance Art เนื่องในวาระครบรอบสี่ปีการรัฐประหาร  YPD - Young People for Social-Democracy Movement กรุงเทพฯ ตำรวจสน.ปทุมวันเชิญธัชพงศ์ไปลงบันทึกประจำวัน
24   ปิดกั้น ป้ายผ้าแสดงออกคัดค้านประกาศกระทรวงการคลังเรื่องห้ามขึ้นเงินเดือนพนักงานชั่วคราว     ทหารสั่งปลดป้าย
25 23-Apr-18 แทรกแซง บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาประเทศ   พะเยา เปลี่ยนตัววิทยากร
26 8-Jul-18 ปิดกั้น กิจกรรมฉายหนัง 'When Mother's Away' สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  
27 15-Aug-18 ปิดกั้น ขอยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ยโสธร ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมเนื่องจากการชุมนุมขัดต่อพ.ร.บ.ชุมนุมฯ
28 18-Aug-18 แทรกแซง กิจกรรมฉายหนัง Joshua: Teenager vs Superpower แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กรุงเทพฯ  
29 25-Aug-18 ปิดกั้น งานทำบุญครบรอบ 1 ปีเหตุการณ์ 25 สิงหาคม เพื่อพี่น้องชาวโรฮิงญา   กรุงเทพฯ ทหารห้ามจัดงานรำลึกเหตุการณ์ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญา อ้างกระทบความมั่นคง
30 9-Sep-18 แทรกแซง Will Myanmar's General ever face justice for International? สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ