ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ทักษิณ ชินวัตร (ยกฟ้อง)

ผู้ต้องหา

ทักษิณ ชินวัตร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม