ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และ ธาดา โสมสิริวัลย์

ผู้ต้องหา

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และธาดา โสมสิริวัลย์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี