1076 1445 1677 1570 1341 1304 1632 1030 1757 1583 1640 1487 1836 1423 1156 1791 1240 1822 1254 1757 1811 1044 1937 1487 1385 1989 1007 1089 1107 1766 1907 1497 1792 1064 1711 1641 1882 1964 1759 1511 1521 1168 1976 1371 1770 1347 1692 1825 1163 1529 1710 1396 1854 1410 1811 1757 1420 1859 1182 1479 1365 1630 1671 1541 1344 1709 1238 1646 1465 1706 1977 1607 1387 1793 1695 1523 1098 1117 1608 1603 1728 1006 1417 1058 1708 1158 1227 1080 1230 1185 1145 1985 1862 1012 1761 1422 1928 1454 1079 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

จีรนุช เปรมชัยพร: ผอ.ประชาไท

ผู้ต้องหา

จีรนุช เปรมชัยพร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (2) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
อ้างอิง