ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คดีปิดเว็บประชาไท

ผู้ต้องหา

เว็บไซต์ประชาไท

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(เว็บไซต์กลับมาเปิดทำการปกติแล้ว)

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง