ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

บริษัทเอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด : สื่อฟ้องสื่อ

ผู้ต้องหา

บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด กับพวก

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ถอนฟ้อง / จำหน่ายคดี

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
อ้างอิง