1043 1998 1071 1184 1340 1448 1523 1881 1199 1225 1279 1685 1294 1613 1000 1501 1850 1026 1999 1154 1012 1104 1505 1385 1140 1400 1103 1800 1932 1709 1491 1977 1708 1261 1213 1044 1018 1762 1134 1227 1757 1695 1712 1257 1908 1576 1175 1739 1554 1590 1416 1993 1784 1958 1901 1192 1811 1518 1381 1166 1742 1687 1293 1801 1425 1615 1024 1276 1361 1726 1418 1920 1805 1752 1212 1475 1659 1871 1587 1800 1061 1854 1022 1893 1363 1645 1536 1011 1001 1528 1681 1167 1165 1293 1710 1765 1508 1857 1749 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

แฮรี่: คนเขียนนิยาย

ผู้ต้องหา

แฮรี่ น.

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง