1405 1591 1969 1367 1986 1372 1922 1790 1545 1528 1706 1738 1638 1895 1799 1906 1072 1873 1060 1911 1873 1725 1509 1949 1611 1041 1717 1320 1086 1144 1534 1089 1546 1648 1203 1654 1842 1871 1892 1403 1294 1819 1224 1366 1354 1197 1561 1494 1250 1713 1700 1529 1745 1891 1218 1139 1740 1524 1097 1275 1400 1339 1760 1067 1975 1464 1147 1215 1392 1528 1401 1122 1626 1104 1536 1175 1853 1897 1347 1623 1744 1998 1079 1783 1319 1081 1980 1861 1850 1329 1345 1321 1018 1811 1181 1689 1521 1817 1899 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ธันย์ฐวุฒิ: นปช.ยูเอสเอ

ผู้ต้องหา

ธันย์ฐวุฒิ ท.

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง