1773 1151 1785 1204 1637 1171 1196 1958 1930 1249 1120 1796 1832 1625 1074 1288 1387 1107 1573 1146 1190 1456 1072 1360 1540 1476 1098 1482 1024 1822 1842 1946 1549 1400 1363 1331 1864 1940 1201 1938 1911 1401 1686 1939 1990 1809 1870 1060 1806 1539 1007 1724 1658 1808 1964 1600 1159 1883 1884 1555 1582 1705 1117 1870 1225 1093 1279 1104 1480 1796 1657 1318 1396 1662 1022 1153 1582 1056 1623 1623 1334 1081 1534 1551 1097 1458 1743 1572 1978 1419 1451 1605 1430 1732 1586 1902 1072 1535 1168 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์: ข้อสอบวิชาอารยธรรมไทย

ผู้ต้องหา

ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตำรวจสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง