1215 1223 1420 1206 1829 1587 1548 1321 1895 1638 1238 1040 1928 1034 1345 1934 1867 1975 1268 1632 1901 1879 1656 1384 1845 1333 1977 1167 1445 1964 1867 1351 1053 1019 1507 1418 1871 1857 1496 1076 1263 1425 1783 1144 1793 1019 1003 1393 1697 1378 1065 1612 1093 1461 1710 1931 1948 1213 1948 1960 1465 1401 1349 1526 1207 1249 1700 1208 1330 1383 1207 1014 1669 1887 1586 1357 1825 1519 1552 1219 1949 1032 1331 1442 1911 1702 1138 1274 1944 1425 1006 1581 1541 1005 1145 1853 1694 1743 1126 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

นพวรรณ: เบนโตะ

ผู้ต้องหา

นพวรรณ ต.

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม