ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์

ผู้ต้องหา

เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา