ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

นิตยสาร Asia!

ผู้ต้องหา

นิตยสาร ชื่อ “Asia!” ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ค.ศ. 2007

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา