ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ไทย เรด นิวส์

ผู้ต้องหา

หนังสือพิมพ์ไทย เรด นิวส์ (Thai Red News)

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา