ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

หมอวิชัยฟ้องข่าวสด

ผู้ต้องหา

บริษัท ข่าวสด จำกัด กับพวกรวม 2 คน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

สั่งไม่ฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี