ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ตำรวจคุกคามนักข่าวพลเมืองภาคใต้

ผู้ต้องหา

นักข่าวพลเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 คน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน, กฎอัยการศึก, อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี