ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ทีมฟุตบอลฟ้องหนังสือพิมพ์กีฬา

ผู้ต้องหา

บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง