ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สมยศ หมิ่นประมาทนายทหาร

ผู้ต้องหา

สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลฎีกา

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี