ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมฟ้องไทยรัฐ 2

ผู้ต้องหา

บริษัท วัชรพล จำกัด

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง