ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ทหารบุกเอเอสทีวี

ผู้ต้องหา

หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง