ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

ผู้ต้องหา

นายพีระศักดิ์ สุขสำราญ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อัยการสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

สั่งไม่ฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง