ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ไทยพีบีเอสชะลอเทป ตอบโจทย์ประเทศไทย

ผู้ต้องหา

รายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตอนที่ 5

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ. กสทช.

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง