ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

แกนนำกวป. : หมิ่นประมาทตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ต้องหา

นายพงษ์พิสิษฐ์ พงษ์เสนา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง