ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ธิดา vs นายไทกร พลสุวรรณ, เฟซบุคของคณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ

ผู้ต้องหา

1. นายไทกร พลสุวรรณ 2. พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ 3. พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ 4. พล.อ.ท.วัชระ ฤทธาคนี 5. นายพิเชษฐ์ พัฒนโชษฐ์ 6. พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน และ 7. พล.อ.ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง