ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น: ศุภชัย vs ไทยพับลิก้า

ผู้ต้องหา

นายมณฑล กันล้อม และผู้สื่อข่าวไทยพับลิก้า

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง