1958 1806 1976 1236 1213 1799 1683 1619 1295 1725 1549 1037 1877 1768 1185 1628 1438 1162 1295 1812 1293 1659 1484 1233 1456 1762 1370 1429 1973 1296 1239 1299 1358 1090 1860 1162 1512 1129 1099 1774 1321 1561 1335 1938 1186 1464 1158 1102 1224 1170 1094 1236 1153 1603 1729 1809 1913 1742 1360 1555 1913 1973 1783 1588 1267 1090 1089 1969 1692 1496 1949 1471 1676 1109 1891 1583 1683 1875 1630 1472 1220 1259 1889 1553 1800 1001 1354 1609 1684 1066 1382 1379 1204 1531 1717 1731 1565 1246 1218 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุรชัย แซ่ด่าน (ปราศรัยเวทีนปช.)

ผู้ต้องหา

สุรชัย แซ่ด่าน หรือ ด่านวัฒนานุสรณ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง