ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

การชุมนุมค้านการสร้างโรงไฟฟ้าหนองแซง-บ่อขยะ

ผู้ต้องหา

นายคูณทวี ภาวรรณ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลฎีกา

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ป.อาญา ม. 229, พ.ร.บ.ทางหลวงฯ ม.39,71, พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ ม.3,4,9 พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.54,148)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม