ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

หมายศาลบล็อคเว็บ มกราคม - มีนาคม 2554

ผู้ต้องหา

WEB

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา