ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

บ.เบ็ทเทอร์ ลิฟวิ่ง VS ประชาชาติธุรกิจ และกรุงเทพธุรกิจ

ผู้ต้องหา

ประชาชาติธุรกิจ และกรุงเทพธุรกิจ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง