ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิรภพ : ฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัว คสช.

ผู้ต้องหา

สิรภพ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(แม้คดีนี้ศาลจะให้รอการลงโทษจำคุก แต่สิรภพยังคงถูกคุมขังเพราะไม่ได้ประกันตัวในคดี 112)

ข้อหา / คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่งคณะปฏิวัติ, ฝ่าฝืนประกาศคสช. 41/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม