1926 1365 1345 1277 1810 1666 1009 1607 1072 1431 1572 1961 1558 1744 1253 1037 1893 1476 1642 1795 1599 1475 1269 1819 1350 1171 1312 1693 1486 1724 1513 1919 1165 1645 1148 1258 1901 1354 1815 1510 1422 1087 1814 1605 1218 1039 1090 1137 1353 1061 1221 1247 1052 1290 1775 1032 1482 1931 1901 1597 1865 1851 1594 1209 1771 1448 1590 1113 1297 1510 1204 1268 1662 1984 1735 1682 1216 1553 1521 1758 1033 1283 1901 1266 1800 1269 1318 1692 1737 1543 1254 1070 1759 1280 1386 1571 1243 1043 1251 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

ทอม ดันดี: ปราศรัยหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ คดีแรก

ผู้ต้องหา

ธานัท ธนวัชรนนท์ หรือ ทอม ดันดี

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี