1823 1940 1408 1592 1310 1416 1038 1155 1995 1320 1304 1610 1513 1269 1580 1098 1343 1860 1332 1708 1985 1190 1136 1369 1540 1630 1620 1499 1851 1722 1258 1834 1859 1352 1144 1833 1184 1151 1368 1451 1210 1752 1321 1964 1019 1603 1506 1879 1130 1556 1290 1404 1412 1796 1075 1688 1328 1115 1691 1821 1766 1988 1861 1637 1095 1266 1583 1861 1225 1775 1904 1586 1903 1880 1782 1302 1123 1819 1155 1975 1650 1637 1911 1226 1154 1436 1464 1289 1724 1960 1870 1052 1552 1978 1327 1958 1192 1209 1091 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สมบัติ บุญงามอนงค์ : 112

ผู้ต้องหา

สมบัติ บุญงามอนงค์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี