ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เอเอสทีวีผู้จัดการ: คำสั่งคสช.

ผู้ต้องหา

เอเอสทีวีผู้จัดการสุดสัปดาห์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น