ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ชาวเชียงราย 4 คน : ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ห้ามชุมนุม

ผู้ต้องหา

ชาวเชียงราย 4 คน เป็นหญิง 1 คน ชาย 3 คน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

กฎอัยการศึก, ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
บันทึกการสังเกตการณ์คดี