ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุรีรัตน์ (เจี๊ยบ แม่ลาว) และชายชาวเชียงราย 2 คน : ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ห้ามชุมนุม

ผู้ต้องหา

สุรีรัตน์ (เจี๊ยบ แม่ลาว) และชายชาวเชียงราย 2 คน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

กฎอัยการศึก, ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
บันทึกการสังเกตการณ์คดี