ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

จอน : คดีสาธารณสุข

ผู้ต้องหา

จอน อึ๊งภากรณ์และพวกอีก 9 คน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
อ้างอิง