ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ญาติผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมปี 53 โปรยใบบลิว

ผู้ต้องหา

พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (มาตรา 10, มาตรา 56 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง