ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ผอ.มูลนิธิผสานฯ : หมิ่นประมาทกองทัพไทย

ผู้ต้องหา

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อัยการสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

สั่งไม่ฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี