ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ห้ามนำเข้าหนังสือ อะ คิงดอม อิน ไครซิส

ผู้ต้องหา

หนังสือ อะ คิงดอม อิน ไครซิส

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง