1294 1537 1668 1400 1493 1407 1172 1579 1752 1691 1061 1677 1985 1078 1712 1024 1931 1624 1905 1744 1280 1651 1296 1957 1581 1881 1751 1717 1370 1533 1327 1087 1119 1856 1735 1421 1751 1468 1302 1095 1073 1525 1533 1560 1036 1985 1650 1621 1784 1793 1076 1534 1285 1874 1427 1470 1945 1325 1237 1381 1978 1638 1437 1396 1735 1739 1402 1637 1275 1275 1480 1204 1741 1902 1414 1252 1648 1019 1147 1305 1605 1693 1318 1695 1841 1297 1716 1744 1030 1435 1929 1837 1576 1662 1271 1605 1011 1884 1628 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

บัณฑิต: แสดงความเห็นที่งานเสวนาของพรรคนวัตกรรม

ผู้ต้องหา

บัณฑิต

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา