ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

วชิร-สิทธิทัศน์: โปรยใบปลิวต้านคสช.

ผู้ต้องหา

วชิร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (ฝ่าฝืนประกาศคสช.ที่ 97/2557)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี