1845 1793 1687 1305 1525 1942 1142 1926 1011 1745 1035 1275 1347 1058 1211 1629 1800 1643 1595 1750 1251 1445 1957 1063 1712 1116 1083 1695 1788 1998 1213 1054 1047 1500 1646 1763 1940 1290 1579 1865 1162 1038 1373 1676 1485 1160 1299 1713 1913 1990 1461 1455 1960 1298 1098 1829 1143 1506 1601 1678 1856 1786 1053 1502 1710 1524 1243 1573 1724 1740 1033 1083 1437 1694 1772 1123 1209 1783 1407 1228 1777 1288 1732 1222 1733 1278 1531 1944 1951 1005 1009 1349 1037 1482 1418 1562 1463 1215 1712 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เธียรสุธรรม : โพสต์เฟซบุ๊ก “ใหญ่ แดงเดือด”

ผู้ต้องหา

เธียรสุธรรม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ต้องโทษจำคุก

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม