ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ประจักษ์ชัย: ยื่นคำร้องหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ

ผู้ต้องหา

ประจักษ์ชัย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(จำเลยเสียชีวิตก่อนคดีสิ้นสุด)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม