1718 1776 1975 1910 1126 1719 1861 1066 1886 1444 1340 1808 1705 1820 1557 1752 1380 1526 1039 1301 1604 1481 1569 1568 1312 1533 1558 1914 1337 1916 1705 1170 1194 1440 1133 1401 1762 1200 1429 1786 1780 1394 1661 1600 1041 1894 1183 1832 1760 1612 1012 1630 1895 1104 1599 1065 1209 1716 1768 1869 1832 1555 1825 1391 1657 1479 1015 1443 1940 1234 1438 1917 1761 1518 1949 1337 1148 1795 1277 1559 1189 1604 1146 1115 1595 1624 1651 1682 1174 1940 1587 1903 1168 1709 1884 1380 1306 1278 1031 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เครือข่ายบรรพต

ผู้ต้องหา

"เผ่าพันธุ์"

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ต้องโทษจำคุก

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา