1134 1264 1247 1400 1124 1290 1887 1588 1992 1894 1910 1470 1905 1185 1193 1388 1736 1106 1112 1326 1079 1680 1014 1811 1618 1890 1180 1011 1630 1147 1824 1151 1188 1543 1765 1538 1484 1810 1486 1503 1325 1632 1753 1591 1842 1205 1273 1224 1615 1763 1635 1223 1519 1617 1653 1110 1513 1483 1386 1648 1812 1893 1210 1547 1884 1204 1611 1638 1461 1135 1375 1092 1988 1154 1649 1602 1656 1546 1612 1691 1403 1014 1323 1144 1908 1898 1525 1170 1565 1888 1127 1674 1985 1649 1312 1092 1235 1730 1760 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

เอกชัย: คนขายซีดีสารคดี ABC และเอกสารวิกิลีกส์

ผู้ต้องหา

เอกชัย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 54 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
อ้างอิง