1287 1607 1275 1824 1196 1802 1002 1770 1446 1944 1010 1018 1315 1798 1011 1526 1568 1152 1200 1594 1542 1197 1487 1262 1226 1850 1219 1931 1335 1227 1947 1646 1887 1357 1774 1484 1348 1859 1649 1769 1327 1111 1487 1080 1771 1169 1062 1232 1612 1035 1541 1701 1199 1725 1681 1723 1111 1555 1876 1421 1944 1364 1404 1955 1185 1401 1508 1616 1662 1556 1834 1351 1112 1544 1541 1636 1554 1491 1596 1975 1435 1509 1478 1651 1466 1483 1485 1244 1740 1586 1752 1767 1221 1264 1703 1599 1614 1080 1233 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ศศิวิมล: โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก

ผู้ต้องหา

ศศิวิมล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ต้องโทษจำคุก

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา