ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

7ดาวดิน: ชูป้ายต้านรัฐประหาร

ผู้ต้องหา

จตุภัทร์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ()

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557, อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี