1583 1144 1370 1700 1196 1840 1216 1405 1218 1430 1420 1913 1062 1759 1725 1923 1034 1253 1186 1039 1987 1843 1877 1723 1009 1984 1188 1544 1827 1815 1226 1860 1804 1665 1065 1371 1583 1255 1462 1554 1131 1901 1434 1571 1747 1812 1122 1232 1784 1916 1601 1901 1501 1644 1134 1434 1736 1586 1778 1430 1543 1497 1914 1591 1627 1546 1793 1412 1603 1256 1254 1002 1024 1160 1745 1327 1833 1953 1554 1444 1049 1409 1437 1136 1877 1777 1083 1120 1366 1911 1871 1397 1062 1450 1893 1798 1885 1786 1027 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คดีชุมนุมครบรอบ 1 ปี การรัฐประหาร ที่หอศิลป์ กรุงเทพ

ผู้ต้องหา

รังสิมันต์ โรม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี